Výzkum a vývoj aplikace TEAS DMS 2.0 založeného na Big Data a AI

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024728
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: TEAS spol. s r.o.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj zcela nového typu DMS systému založeného na Big data pro Automotive sektor. Tento typ systému v současné době neexistuje nikde v ČR ani v EU. Jeho hlavními výhodami bude mimo jiné využití pokročilých nástrojů umělé inteligence, okamžitý přístup k datům, funkčnost na jakémkoliv zařízení a také vytěžování dat a strojové učení. Výstupem projektu bude software, který spočívá ve zcela inovativním softwarovém řešení TEAS DMS 2.0 pro automatizaci procesů.