Výzkum a vývoj II. generace inteligentní střechy EMETEC

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024472
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
Zahájení: 15.12. 2020
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: EMET inovation s.r.o.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj nové generace inteligentní střechy vybavené sofistikovaným stínícím, větracím a chladícím systémem – EMETEC. Tato střecha umožní nejen prosvětlení, zachování vzhledu střešní krajiny bez viditelných prvků nebo zastínění prosvětlených ploch proti pronikání tepelného záření, ale nově také automatické čištění prostoru mezi sklem a stínící  konstrukcí, aktivní chlazení povrchu střechy a nový způsob větrání s chladicím efektem.