Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010284
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Zahájení: 01.05. 2017
Ukončení: 19.04. 2020
Partneři: YOUNG4ENERGY, s.r.o., ECM system solutions, s.r.o.

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem – výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem “Mobilní teplárna s akumulací a řízením” s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu u výzkumného centra ČVUT UCEEB v Buštěhradě.