Výzkum a vývoj radiové komunikace v IoT pro průmyslovou automatizaci a smart metering

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026573
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Vít Janovský, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: Softlink s.r.o.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj v oboru radiových komunikačních sítí pro sběr a zpracování dat se spolehlivou podporou rozvíjejícího se konceptu IoT. Záměrem projektu je vyvinout radiový komunikační protokol typu narrowband, který po integraci dalších kompatibilních HW a SW prvků bude vytvářet ekosystém pro aplikace IoT s uplatněním v oblasti smart Meteringu a průmyslové automatizace. Projekt probíhá v účinné spolupráci žadatele s akademickou sférou. Výstupem budou 3 prototypy a 1 software.