Výzkum a vývoj systému pro personalizovanou prezentaci vědeckých a expertních kapacit

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027396
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Řešitel: Mgr. Ing. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2022
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: UNICO.ai CZ, s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout tři inovační moduly (expert profiling, personalizace profilů a personalizace vyhledávání) pro stávající software společnosti EXPERTS.AI, který dokáže párovat vědecké kapacity výzkumných institucí a potřeby aplikační sféry. Umožní se tím rychlejší přechod vědeckých výsledků do praxe a také rychlejší nastavení zpětné vazby na potřebnost výzkumu, organizovaného akademickými institucemi. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.