Výzkum možností aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do nízkoteplotních aplikací v decentralizované energetice

Registrační číslo: TJ01000090
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Václav Novotný
Zahájení: 01.10. 2017
Ukončení: 30.09. 2019
Partneři: FOX GUARD, s.r.o.

Cílem projektu jsou návrh, stavba a experimentální ověření možností aditivní výroby (3D tisku, primárně z kovů) jako ekonomické a technologicky progresivní výrobní metody pro expandéry (mikroturbíny) nízkých výkonů. Řešení projektu podpoří spolupráci mezi technology a energetiky v rámci akademického prostředí a komerčním partnerem specializujícím se na pokročilou moderní technologii – 3D tisk kovových dílů. Hlavními výsledky projektu se předpokládají 2 funkční vzorly expandérů a ověření funkce v poloprovozu.

Z cílů Národních priorit se 3D tisk jako general purpose technology (GPT) využije k dosažení inovativního produktu s novými užitnými vlastnostmi, technologickými i ekonomickými. Produkt se dále uplatní v řadě cílů z oblasti energetiky.