Vzduchotechnická jednotka s termoelektrickým chlazením a ohřevem

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012468
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2018
Ukončení: 30.10. 2020
Partneři: Korado a.s.

Projekt se zabývá vývojem jednotky pro lokální úpravu vzduchu využívající termoelektrické moduly. Navrhovaný koncept jednotky umožňuje čerstvý vzduch chladit nebo ohřívat a je tudíž vhodná pro větrání v budovách kde je vhodné upravovat teplotu čerstvého vzduchu. Jednotka využívá inovativní konstrukci složenou z pasivní a aktivní modulární části a umožňuje tak zároveň zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Tento fakt vede k úsporám energií v budovách.