Zabýváme se využitím digitalizace a umělé inteligence ve stavebnictví

Aktualita, 07.12.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci projektu CONAI věnuje problematice využití digitalizace a umělé inteligence v oblasti stavebnictví.

Výzkumný projekt CONAI probíhá v rámci Národního centra kompetence CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings), které vzniklo v roce 2019 spoluprací ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalších dvaceti osmi partnerů – univerzit a zejména soukromých firem.

Jedním z jeho výstupů bude dokument, který se zaměřuje na prezentaci hlavních výzev vedoucích k proměně stavebnictví a klade důraz především na možnosti využití digitalizace a umělé inteligence.

Jeho autoři popisují potenciál a možnosti využití digitalizace a umělé inteligence v hodnotovém řetězci ve stavebnictví, zejména v oblastech výroby stavebních materiálů, plánování a navrhování staveb, stavebním procesu a jeho řízeni a ve správě budov. V dokumentu se mimo jiné zabývají vlivem digitalizace na role a propojení aktérů zúčastněných stran ve stavebnictví, zaměřují se na nové potenciální výzvy pro stávající i nové aktéry v hodnotovém řetězci, včetně faktorů urychlujících implementaci digitalizace a umělé inteligence ve stavebním průmyslu.

Dokument by měl být k dispozici pro širokou veřejnost na začátku roku 2021.