Zdravé a komfortní prostředí v budovách

Hlavní výzkumný okruh

Měřítkem kvality budovy je spokojenost jejích uživatelů. Ta výrazně závisí na podmínkách prostředí, které jsou v daném objektu zajištěny.

Člověk svou přítomností a činností ovlivňuje prostředí, v němž se pohybuje, a je jím také sám ovlivňován. Probíhá vzájemná interakce mezi člověkem a budovou.

Úplným základem zdravého a komfortního prostředí je vyloučení zdraví ohrožujících faktorů. Kromě toho je nezbytné vyvážit nastavení jednotlivých složek vnitřního prostředí a směřovat k podpoře uživatelů v různých životních obdobích (nemoc, stáří).

Proto je důležitá vyvážená koncepce všech součástí a systémů budovy, které mají vliv na výsledné podmínky vnitřního prostředí během roku s ohledem na činnosti, jež se při pobytu v budově očekávají. Výsledkem správně nastaveného a řízeného prostředí je snížení výskytu zdravotních rizik a vyšší míra spokojenosti uživatelů, z níž vyplývá vyšší pracovní produktivita nebo kvalitnější odpočinek.

Zabýváme se vývojem řešení v oblasti technických zařízení budov, stavebních konstrukcí a materiálů a zdravotnických asistenčních systémů. Provádíme výzkum vlastních řešení i návrhů vzešlých ze spolupráce s průmyslovými partnery. Vyvíjíme jednotlivé komponenty i celé systémy včetně jejich řízení. Zaměřujeme se na oblasti tepelné pohody, kvality vzduchu, akustiky a osvětlení. Pro podporu vývoje používáme experimentální postupy i počítačové simulace. Cílem je vždy přinést kvalitní řešení pro daný případ či výrobek, které přispěje ke zlepšení prostředí budov.

Vyvíjíme a partnerům pomáháme optimalizovat prvky pro systémy TZB. Zaměřujeme se hlavně na oblasti větracích zařízení, velkoplošných chladicích a vytápěcích systémů a denního i umělého osvětlení.
Provádíme laboratorní a in-situ hodnocení podmínek vnitřního prostředí v budovách. K tomu užíváme zařízení, jako je tepelný model člověka (thermal manikin) či částicová anemometrie (PIV). Zabýváme se i optimalizacemi nastavení podmínek v rámci přípravy staveb prostřednictvím počítačových simulací.

Zkoumáme a aplikujeme chronobiologické poznatky o vlivu světelného prostředí na kvalitu spánku a zdraví člověka. Na jejich základě navrhujeme komplexní regulace soustav dle biologických vlivů světla (cirkadiánní regulace, biodynamické soustavy).

Zabýváme se stavební akustikou, provádíme v naší laboratoři akreditovaná měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Nebojíme se ani měření a výpočtů přímo na stavbách.
Provádíme výzkum a vývoj zdravotnických asistenčních systémů pro monitoring biologických veličin a technických parametrů.

Vyvíjíme nosiče na bázi nanovláken, polymerních pěn, hydrogelů a jejich kompozitů pro biomedicínské a technické účely, které využíváme například pro vývoj biosenzorů umožňujících detekovat v prostředí různé viry, bakterie aj.

Očekáváme, že význam problematiky zdravého a kvalitního prostředí v budovách bude v očích investorů i nájemců stále více růst. Jsme přesvědčeni, že kvalitní prostředí bude hrát důležitou roli při návrhu technických parametrů nové či renovované budovy, stejně jako při jejím prodeji či nájmu. Proto se chceme podílet jak na vývoji jednotlivých zařízení, tak na nastavování podmínek budoucích staveb.

Aktuality

Tým FIRSTLIFE ČVUT přiváží z mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 třetí místo v kategorii Comfort

V neděli 26. června skončila mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22. Mezi 16 týmy z Evropy a Asie byl také tým FIRSTLIFE...

Toxický vzduch v českých domácnostech často atakuje kritické hodnoty

Developerská společnost JRD provedla měření a vyhodnocení důležitých parametrů kvality mikroklimatu v běžných domácnostech pomocí...

Propojujeme BIM s hodnocením kvality staveb

Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení digitálního modelu BIM a...

Testujeme novinku pro měření kvality vnějšího prostředí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zkouší první funkční prototyp zařízení pro měření kvality vnějšího...

Výsledky