Zdravé okno

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024328
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Daniel Adamovský, PhD.
Zahájení: 01.03. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: Window Holding a.s.

Projekt má za cíl vyvinout produkt Zdravého okna s důrazem na zdravé vnitřní prostředí v budovách, kvalitu, dlouhou životnost a materiály s minimálním dopadem na životní prostředí. Prověření stovek sestav a součástí dá vznik ověřenému postupu výroby a montáže oken s cílem minimalizace současných problémů. Očekávanými výstupy projektu budou funkční vzorky okna podle nového montážního postupu a ověřený metodický postup montáže zabudovaného okna s důrazem na vyšší kvalitu prostředí v budovách.