Zelená střecha roku 2021 nám přinesla uznání odborníků

Aktualita, 28.07.2021

Budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se představila v osmém ročníku soutěže Zelená střecha roku, v němž získala čestné uznání za výzkum pro společnost Metrostav.

Odborná porota hodnotila celkem šestnáct budov přihlášených do soutěže. ČVUT UCEEB získalo čestné uznání za experimentální střechu, která se skládá z 24 zkušebních ploch dokončených v roce 2018. Na nich ve spolupráci se společností Metrostav probíhá dlouhodobé testování různých typů vegetačních střech s cílem posoudit jejich skladby s ohledem na spolehlivost funkce, nároky na údržbu a další vlastnosti. Získané poznatky přispívají k energeticky úspornému ochlazování budov a jejich okolí během horkých dnů.