Zjišťování vlastností půd a substrátů

Nabídka služby
Poskytujeme laboratorní stanovení fyzikálních a hydraulických vlastností půd a substrátů, zejména zrnitosti, retenčních křivek, maximální vodní kapacity, objemové hmotnosti, hydraulické vodivosti a propustnosti včetně interpretace výsledků. Posuzujeme strukturální změny antropogenních půdních systémů v čase.

Kontaktní osoba

Mgr. Barbora Rybová