Zjišťování vlastností půd a substrátů

Nabídka služby
Pro to, aby opatření modrozelené infrastruktury dobře fungovala, musí substráty splňovat určité parametry. 


Nabídka zahrnuje:
  • měření zrnitosti,
  • měření retenčních křivek,
  • měření maximální vodní kapacity,
  • měření objemové hmotnosti,
  • měření hydraulické vodivosti,
  • měření vodopropustnosti,
  • posouzení strukturálních změn antropogenních půdních systémů v čase
  • a interpretaci výsledků.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 

Kontaktní osoba

Mgr. Barbora Rybová