Zkonstruovali jsme tichou a účinnou větrací jednotku pro obytné místnosti

Aktualita, 24.02.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo ve spolupráci se společností RECUAIR lokální větrací jednotku, při jejímž provozu nedochází k negativním zvukovým projevům. Zařízení navíc díky své unikátní konstrukci dosahuje vysoké účinnosti zpětného získávání tepla.

Lokální větrací jednotka s otočným rekuperačním výměníkem DC 40 je určena k instalaci přímo do obytných místností. Hlukové hledisko proto bylo jednou z priorit vědců z ČVUT UCEEB, kteří se snažili optimalizovat proudění vzduchu zařízením. Využili přitom počítačové simulace CFD (Computational Fluid Dynamics), měření hluku v akustické laboratoři a výkonu v laboratorních podmínkách.

Jednotka o rozměrech 455 × 425 × 105 mm pracuje s průtokem vzduchu 15 až 45 m3/h a je opatřena filtry třídy M5. S venkovním prostředím ji propojuje válec o průměru 260 mm, v němž je umístěn rekuperační výměník pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu s účinností až 94 %. Takto vysokých hodnot se dosahuje díky unikátní konstrukci, která zabraňuje námraze výměníku.

Zařízení obsahuje otočný rekuperační výměník poháněný servopohonem, který se otáčí o 180° v přesně stanovených intervalech podle teploty venkovního vzduchu. Zajišťuje se tím střídavé proudění znehodnoceného odpadního a čerstvého venkovního vzduchu přes kanálky výměníku. Jednotka díky tomu celoročně umožňuje dosahovat vysoké účinnosti zpětného získávání tepla. Největší potenciál využití je v chladných oblastech, kde venkovní teploty dosahují hodnot pod bodem mrazu. 

Zařízení vzniklo v rámci projektu s názvem Vývoj energeticky úsporných větracích jednotek podpořeného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je chráněno užitným vzorem.

album/Products_Model_Product/627/recuair_web001b.jpg