Zkoušeli jsme únosnost dřevobetonových stropních panelů

Aktualita, 12.08.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se ve spolupráci s akciovou společností Zlínské stavby podílí na vývoji inovativního kompozitního stropního dílce. Součástí společného projektu bylo provedení zatěžovací zkoušky pro stanovení ohybové pevnosti stropního panelu.

V rámci akreditované statické ohybové zkoušky, provedené v Mechanické laboratoři ČVUT UCEEB, byl testován dřevobetonový stropní panel na rozpětí 6,0 m. Zkušební těleso s průřezem ve tvaru π bylo smontováno a vybetonováno přímo v prostorách naší laboratoře. Tvořily ho dva dřevěné nosníky spřažené s betonovou deskou pomocí styčníkových desek s prolisovanými trny. Únosnost zkušebního tělesa přesáhla 140 kN. Získané výsledky poslouží k ověření analytického výpočetního postupu.

Projekt „Hybridní dřevobetonové nosné konstrukční systémy“ byl podpořen grantem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.