Zkoušíme fotovoltaický systém pro auta

Aktualita, 25.08.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT prověřuje možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími motory. Na dvou prototypech provedlo řadu pokusů a prozkoumalo specifické jevy ovlivňující účinnost tohoto řešení.

Výzkumný tým Fotovoltaické systémy ČVUT UCEEB zpracoval studii na téma dodatečné instalace fotovoltaických systémů neboli VIPV (Vehicle-Integrated Photovoltaics) do vozů se spalovacím motorem. Za pomoci měřicí soustavy provedl úvodní výzkum dynamiky osvitu v různých podmínkách a typech provozu. Zejména se zaměřil na vliv rychlých změn osvitu panelů na chování navazující elektroniky nabíjecího systému.

„Díky vysoké úrovni našeho laboratorního vybavení, zejména FV simulátoru, jsme schopni měřená data z provozu simulovat pro různě dimenzované instalace a pro různé prvky nabíjecí elektroniky. V projektu VIPV jsme tím ověřili účinnost nabíječe a zhodnotili jeho chování pro zamýšlený systém integrovaný do vozu,“ říká projektový manažer týmu Vladislav Martínek.

Součástí výzkumu byl také několikatýdenní provoz reálné instalace VIPV, kdy byla analyzována data z více než 25 hodin jízdy. Na jejich základě byl ověřen přínos systému a vyhodnoceny jevy ovlivňující efektivitu fotovoltaické instalace.

V případě osobních vozů se spalovacím motorem je možné VIPV využít pro dobíjení startovacího akumulátoru a napájení palubní elektroniky. U nákladních vozů vybavených chlazeným přepravním prostorem může VIPV vyrábět energii pro chladicí systém a šetřit tím palivo. U elektromobilů pak může zvyšovat dojezd a šetřit tím zdroje potřebné pro výrobu a přenos elektrické energie nutné k dobíjení jejich baterií.

Projekt byl financován inovačním voucherem OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022813, 25% spolufinancování poskytla firma PLOMER Engineering s.r.o.

Video můžete zhlédnout zde.