Zkoušíme hořlavost obkladových materiálů ve skutečném měřítku

Aktualita, 03.10.2019

V požární laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT jsme provedli velkorozměrovou zkoušku předstěny z dřevoštěpkových (OSB) desek a podhledu s dřevovláknitou izolací Heraklith. Kromě požárně-technických charakteristik materiálů jsme test ve skutečném měřítku využili pro validaci matematických modelů vyvíjených v rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR.

Hořlavost neboli technicky správně řečeno třída reakce na oheň je základní charakteristikou stavebních materiálů a v některých případech i limitem pro jejich použití v budovách. V praxi je možné ji zjišťovat souborem malých zkoušek. Chování obkladového materiálu v reálné situaci však nejlépe simuluje zkouška Room Corner Test. Ta se používá zejména, když je obkladová konstrukce složitá a její jednotlivosti nelze zkoušet v malých měřítcích, případně jestliže rozměry kotvení nebo spár převyšují rozměry malorozměrových zkoušek.

Jakým způsobem se materiál zkouší, lze odvodit z anglického názvu. Vzorek se instaluje do místnosti, buď jako podhled s plochou 9 m2, nebo jako obklad stěn s plochou přes 23 m2. V rohu místnosti je umístěn zkušební hořák, kterým se vzorek zatěžuje po dobu 20 minut. Room Corner Test odpovídá realitě kromě rozměrů také zvýšeným tepelným namáháním vyvolaným velkým výkonem hořáku a možností akumulace horkých plynů pod stropem místnosti.

Výsledky ověřily chování v ohni a potvrdily třídu reakce na oheň stanovenou standardní cestou malorozměrových zkoušek. V tomto případě je ale hlavním výsledkem zisk požárně-technických charakteristik materiálu a možnost využít zkoušky ve skutečném měřítku pro validaci matematických modelů vyvíjených v rámci projektu VI20162019034: Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb.