Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin

Registrační číslo: TA03010165
Poskytovatel: TA ČR - Program ALFA
Řešitel: Ing. Jiří Cigler, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2013
Ukončení: 31.12. 2015
Partneři: VUAB Pharma a.s. – hlavní příjemce dotace, Energocentrum Plus, s.r.o. a VŠCHT v Praze

Hlavním cílem projektu je zvýšení produkce antibiotika nystatin v důsledku snížení variability výtěžků jednotlivých šarží fermentační části výroby. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je návrh znalostního řízení fermentačních procesů jako nadřazené řídicí úrovně nad klasickým řídicím systémem. V návaznosti na analýzu procesu jsou vytvářeny matematické a fyziologické modely, na jejichž základě bude navržena konkrétní strategie znalostního řízení, která přinese úspory na straně vstupních surovin a zvýší výtěžnost fermentačního procesu. Navržené řešení bude aplikováno na výrobu antibiotikanystatinu, přičemž bude snadno přenositelné i na výrobu dalších antibiotik produkovaných rodem Streptomyces.

Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Projekt TA03010165 je řešen s finanční podporou TA ČR.