Zvýšení bezpečnosti trakčních baterií v dopravě

Registrační číslo: CK04000097
Poskytovatel: TA ČR - program DOPRAVA 2020+
Řešitel: Jiří Dostál
Zahájení: 01.01. 2023
Ukončení: 01.12. 2026
Partneři: SVS FEM, TÜV SÜD, nano power a.s.

Cílem projektu je konstrukce sestavy trakční baterie vhodná pro veřejnou hromadnou dopravu s důrazem na zvýšenou bezpečnost během provozního cyklu. Tento cíl naplňuje vyvíjený kapalinový chladicí systém se samozhášecí funkcí a systém včasného varování při poruše. Dalším cílem projektu je zvýšení efektivity návrhu sestavy trakčních baterií pomocí numerických simulací a zlepšení bezpečnosti procesu zkoušení bateriových systémů. Postup návrhu baterie ověřený v rámci projektu pomocí kombinace numerických fyzikálních simulací, empirických zkušeností i reálných experimentů bude využíván při aplikaci bateriových sestav do vozidel zákazníků. Návrh je založen na zvýšeném využití numerických simulací, metod funkční bezpečnosti a ověřování prototypů pomocí co nejmenšího počtu fyzických zkoušek.