Aktuality

Dny otevřených dveří slunečních elektráren 2018

UCEEB otevře své dveře veřejnosti v rámci Týdne udržitelného rozvoje, na kterém se podílí Solární asociace s akcí Dny otevřených dveří slunečních elektráren 2018.

CESB19 konference - Call for Papers

České vysoké učení technické v Praze oznamuje, že 5. ročník Central Europe towards Sustainable Building (CESB) konference se bude konat 2. - 4. července 2019 v Praze. Akce patří do série regionálních konferencí, která vyvrcholí konferencí WSBE20 o...

Konference SBE19 - Retrofit EUROPE!

Mezinárodní konference SBE zaměřená na udržitelné stavby s tématem "Modernizace Evropy" (Retrofit Europe) bude přednášet o přestavbě 250 miliónů domácností v Evropě s nulovými požadavky na energetickou náročnost...

SBToolCZ EDU

Metodika pro komplexní hodnocení kvality školských budov (základní a střední školy), která navazuje na již existující metodiky pro bytové, rodinné a administrativní budovy.