Aktuality

Střešní okna: postrach projektanta pasivního domu

V energeticky pasivních domech se k oknům přistupuje jako k místu tepelných zisků. Z toho důvodů jim proto projektanti věnují velkou pozornost. Přesto se názory na použití střešních oken výrazně liší. Mají své projektové zastánce a odpůrce. Toto...

Konference ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE 2018

Pořadatelem konference je Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii. Na organizaci se letos podílí tři asociace zastupující tři segmenty obnovitelných zdrojů energie: solární fototermické...

Zakladatel a spolutvůrce konceptu energeticky pasivních domů Wolfgang Feist se podělí o své vědecké poznatky s odborníky v ČVUT UCEEB

Dnes čtyřiašedesátiletý profesor stavební fyziky na Univerzitě v Innsbrucku a zakladatel Passivhaus Institut v Darmstadtu Wolfgang Feist, navštíví UCEEB s přednáškou „Results from 25 years Passivhouse Accompaying Research“, kde se podělí s výsledky...

EPC a dotace ve veřejné správě

Zveme vás na seminář, jehož účelem je seznámit účastníky s metodou EPC (Energy Performance Contracting neboli energetické služby se zárukou), se základními aspekty zadávacího řízení na poskytovatele energetických služeb a výhodami tohoto přístupu ke...