Aktuality

3D tisk

Na UCEEBu používáme technologii 3D tisku nazvanou Fused Deposition Modeling (FDM), která vytváří vrstvu za vrstvou zahřátím termoplastického materiálu. Tato technologie je využita v rámci našeho 3D tiskového centra pro rapid prototyping Stratasys...

Zkušební haly a jejich možnosti

Dalším nosným tématem interního semináře byly možnosti využití zkušebních hal v prostorách ČVUT UCEEB...

Energeticky plusové budovy

Ve dnech 22.11. a 28.11. proběhly v prostorách Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT semináře na téma „Energeticky plusové budovy“. Tyto semináře navazovaly na říjnové setkání zástupců ministerstev a institucí z České republiky a...

Moderní technologie ve službách zdraví

ČVUT UCEEB a Středočeské inovační centrum pořádají setkání Inovační platformy na téma „Life Sciences“ pro zástupce municipalit, podniků a neziskových organizací ve Středočeském kraji. ...