Aktuality

Vývoj pilotních jednotek ORC s výkonem 1 až 10 kW

Na našem interním semináři nám Jakub Maščuch, vedoucí Laboratoře organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA), přiblížil historii, současnost a nejbližší plány výzkumu a vývoje organických Rankinových cyklů. ...

UCEEB partnerem mezinárodní konference Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je jedním z odborných partnerů nadcházející mezinárodní konference Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století. Konferenci pořádá město Litoměřice ve spolupráci s Energy Cities, Národní sítí...

Zúčastnili jsme se Informačních dnů k novému pracovnímu programu Horizontu 2020

Ve dnech 23. až 25. října 2017 se v Bruselu uskutečnily Informační dny Horizont 2020 k pracovnímu programu věnovanému energetice pro období 2018-2020. Zástupci UCEEB a Platformy pro energeticky efektivní výstavbu se zúčastnili několika seminářů o...

Energeticky efektivní domy plus – strategická spolupráce České republiky a Německa

V úterý 17. října 2017 zaplnili prostory Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zástupci českých a německých ministerstev, Českého vysokého učení technického v Praze a Fraunhoferových institutů. Cílem setkání bylo definovat způsob,...