Aktuality

Filtrovat dle roku


Inteligentní svítidlo ohlídá kvalitu vnitřního prostředí
Ve spolupráci společnosti Sans Souci a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vzniklo trubkové osvětlovací těleso vybavené...
Nový nástroj usnadní navrhování fotovoltaických systémů budov
Součástí budovy výzkumného centra Innorenew CoE ve slovinském přímořském letovisku Izola je také systém MoistureGuard, který vyvinulo...
Naše čidla střeží před vlhkostí největší slovinskou dřevostavbu
Součástí budovy výzkumného centra Innorenew CoE ve slovinském přímořském letovisku Izola je také systém MoistureGuard, který vyvinulo...
Udělali jsme další krok k výstavbě vícepodlažních dřevostaveb
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci projektu CONAI věnuje problematice využití digitalizace a umělé...
Zabýváme se využitím digitalizace a umělé inteligence ve stavebnictví
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci projektu CONAI věnuje problematice využití digitalizace a umělé...
Zabýváme se možnostmi skladování elektřiny prostřednictvím tepla
Pracovní skupina působící v rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov a Fakulty strojní ČVUT zkoumá problematiku skladování...
Stanovili jsme výztužnou únosnost a tuhost stěnového panelu opláštěného deskami Rigistabil
Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT provedli zatěžovací zkoušku pro ověření únosnosti a tuhosti...
Laboratorně jsme zjistili vlastnosti OSB desek
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo ve spolupráci se společností Kronospan laboratorní měření difuzního odporu...
Mikroelektrárna WAVE 120 získala Ekodesign
Projekt vývoje mikroelektrárny WAVE 120 probíhající v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT se významně přiblížil fázi...
Studie potvrdily, že Česko je světová velmoc v bio-optimalizovaném osvětlení
Vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s odborníky ze...
Dokončujeme metodiku plánování veřejných prostranství
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravuje pro zástupce malých obcí jednoduchý postup, který jim umožní plánovat...
Podílíme se na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu
Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřuje ve spolupráci s kolegy z Manipal University Jaipur možnosti,...
Navrhli jsme změny požadavků dotačního programu OPŽP
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT na základě své studie navrhlo změny kritérií pro podporu novostaveb s vysokou...
Pokračujeme v přípravě systému S.A.W.E.R. na výstavišti v Dubaji
Tým odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v druhé polovině září po delší pauze obnovil práce na instalaci...
Nabízíme stanovení porozity a velikosti nanočástic podle akreditované metody
V rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vznikla nově akreditovaná laboratoř pro stanovení porozity nanovlákenných struktur...
Pracujeme na využití BIM pro hodnocení komplexní kvality budov v rámci životního cyklu
Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení BIM a komplexního hodnocení kvality...
Pracujeme na vývoji nového řešení pro využívání biomasy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se dlouhodobě věnuje zvyšování efektivity využití biomasy. Příkladem je úspěšný...
Zkoumali jsme vlastnosti člověkem vytvořených půd městské zelené infrastruktury
Hlavním cílem projektu řešeného Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT bylo...
Mobiliář Levitee získal titul pro nejlepší inovace
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT uspělo v soutěži podnikatelských záměrů s názvem PARÁDNÍ NÁPAD. Zabodovalo v...
Budova ČVUT UCEEB je součástí výstavy udržitelné architektury
Buštěhradské sídlo Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zastává významnou pozici mezi realizacemi prezentovanými...
Probíhá realizace klinických studií s využitím telemedicínského systému
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na záměru provést pilotní a následně plnohodnotné klinické studie...
Pomocí elektronového mikroskopu analyzujeme stavební materiály
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT využívá elektronový mikroskop (SEM-EDS) k pozorování detailní morfologie a...
Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při...
Vyvíjíme bytovou větrací jednotku s termoelektrickým výměníkem pro řízení teploty vzduchu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pracuje na vývoji bytové větrací jednotky, která umožňuje celoročně řídit...
Pomáháme malým obcím při plánování veřejných prostranství
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT reaguje na poptávku po jednoduchém postupu, který umožní typicky menším obcím...
Pomohli jsme prokázat, že biodynamické světlo pomáhá seniorům
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na unikátním vědeckém experimentu. V jeho rámci bylo v Domově...
Vyvinuli jsme nový systém pro ultracitlivou detekci, identifikaci a dlouhodobé digitální skladování pachových stop pomocí nanovláken
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vytvořilo kvalitativně nový systém pro sběr pachových stop a jejich...
Dokončujeme prototyp čerpadlové jednotrubkové otopné soustavy 4.0
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí prototyp řídicího členu IQ-pump pro čerpadlové jednotrubkové otopné...
Vyvinuli jsme energeticky aktivní lehké obvodové pláště budov
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT od roku 2015 zkoumalo spolu s průmyslovým partnerem SKANSKA, a.s. oblast LOP...
Modelujeme tepelnou degradaci a hoření deskových materiálů na bázi dřeva
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji matematického modelu, který se uplatní v oblasti požární...
Představili jsme výsledky svého výzkumu
Ve čtvrtek 4. června 2020 proběhla konference Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, na které zástupci výzkumných...
Vyvíjíme flexibilní stavební systém pro energeticky efektivní bytové domy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci se společnostmi RD Rýmařov a ŽPSV prefabrikovaný...
Spolupracujeme na výzkumu snižování hluku v průmyslových halách
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo ve spolupráci se společností Saint-Gobain Construction Products CZ...
Testujeme nový snímač oblohy pro předpovídání slunečního osvitu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo snímač oblohy, který v současnosti prochází testováním odolnosti...
Pracujeme na odhlučnění vířivých van na terasách bytových domů
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolupracuje se společností Metrostav při hledání a testování účinného...
Zkoušeli jsme stropní nosníky pro Alzu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na zatěžovacích zkouškách v centrále největšího českého e-shopu...
Naše čidla dostávají nové funkce
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vylepšuje podle požadavků zákazníků senzory pro měření kvality vnitřního...
Vyvíjíme inovativní prefabrikovaný dřevobetonový stropní dílec
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na experimentálním vývoji kompozitního stropního dílce dosahujícího...
Pracujeme na zjednodušení systému S.A.W.E.R.
Do buštěhradských laboratoří ČVUT UCEEB se po šestiměsíčním testování ve Spojených arabských emirátech vrátilo koncem února 2020...
Pokračujeme ve výzkumu zelených fasád pro průmyslové haly
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nadále provádí zkoušky tepelně vlhkostního chování fasád obvodového pláště...
Přispíváme ke snižování emisí oxidu uhličitého v regionech
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT od srpna 2019 spolupracuje s partnery z pěti evropských zemí na projektu Low...
Vyvinuli jsme kombinovaný solární kolektor pro mírné a chladné klimatické pásmo
Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT navrhli, vyrobili a otestovali první prototyp kombinovaného...
Dokončili jsme projekt FINERPOL
Posledním březnovým dnem skončila realizace mezinárodního projektu FINERPOL zaměřeného na finanční nástroje pro energetické renovace...
Spolupracujeme s Kladnem na přípravě energeticky plusové čtvrti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pokračuje společně s městem Kladno v realizaci projektu SPARCS. Cílem je...
Zkoušíme možnosti ochrany dřeva pomocí oxidu titaničitého
Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zkoumají působení oxidu titaničitého na povrch dřeva. Získaná...
Podílíme se na maximálním využití recyklovaných materiálů v rozebíratelných domech
Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vyvinul ve spolupráci s firmou AZS 98, s.r.o. betonové směsi s...
Připravujeme nástroj pro podporu chytrých opatření ve městech
Ve spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov a Fakulty informačních technologií ČVUT vzniká aplikace, která...
Mikroelektrárna WAVE 120 zahájila zkušební provoz
V areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu byl v testovacím režimu spuštěn prototyp zařízení WAVE...
Podílíme se na vzniku aplikací pro lokální energetické systémy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se účastní projektu Next Generation District. V jeho rámci byl v prosinci...
Pracujeme na automatické detekci chyb při provozu technických zařízení budov
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí diagnostické programy, které včas zamezí zvýšení spotřeby energie a...
Mladší sestra systému S.A.W.E.R. se jmenuje MAGDA
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí mobilní autonomní zařízení, které by se mělo vejít na korbu běžné...
Zkonstruovali jsme tichou a účinnou větrací jednotku pro obytné místnosti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo ve spolupráci se společností RECUAIR lokální větrací jednotku, při...
Betonové lavičky Levitee začínají sloužit v pražských ulicích
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo designovou sadu betonového městského mobiliáře s možností instalace...
Spolupracujeme na vylepšení norem pro dřevěné kolíky
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se spolu s Akademií věd České republiky a Mendelovou Univerzitou v Brně...
Šéf české diplomacie navštívil výzkumné centrum ČVUT v Buštěhradu
Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zavítal do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, odkud vědci vypraví na...
Vyvíjíme autonomní fasádní modul
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT již druhým rokem spolupracuje se společností Wieden na výzkumném projektu...
Zapojili jsme se do mezinárodního projektu POWERSKIN+
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji prvků modulárního fasádního systému pro nebytové budovy,...
Světlo ovlivňuje zdraví a vitalitu
V gymnáziu Na Pražačce probíhá dlouhodobý experiment s inovativním osvětlením, které se svými vlastnostmi přibližuje dennímu světlu....
Náš otopný systém získal domácí i zahraniční patenty
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zajistilo v tuzemsku i na celém území Evropské unie a USA patentovou ochranu...
Mikroelektrárna WAVE splňuje nejpřísnější emisní limity
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT změřilo emise znečišťujících látek vznikajících při spalování dřevní štěpky v...