Aktuality

Filtrovat dle roku


Hledáme cesty k nulovým emisím skleníkových plynů z budov
Výzkumný tým Udržitelná výstavba ČVUT UCEEB se zapojil do projektu zaměřeného na opatření vedoucí k praktickému dosažení nulových emisí...
Laser vyčistí vzduch i povrchy v laboratořích
Ve spolupráci se společností Narran vyvíjíme inovativní řešení pro dekontaminaci povrchů a ovzduší v prostředí čistých místností.
Vytváříme environmentální prohlášení o produktech
Výzkumný tým Udržitelná výstavba ČVUT UCEEB sehrál klíčovou roli při tvorbě EPD pro výrobky společnosti Fenix Trading s.r.o. Nově vytvořené...
Certifikace SBToolCZ pomůže obcím a krajům k dotacím na přípravu projektů bytových domů
V rámci nové výzvy Ministerstva pro místní rozvoj bude možné žádat o finanční podporu výstavby či rekonstrukce bytových domů. Kvalita...
Zelená linka metra se skutečně zazelenala
Navrhli a postavili jsme inteligentní nízkoúdržbovou instalaci naplněnou rostlinami ve stanici metra A Můstek. Inovativní prvek městského...
Provedli jsme dynamickou simulaci výzkumného centra CirkArena
Podílíme se na zrodu nového výzkumně-vývojového centra pro cirkulární ekonomiku, které by mělo vzniknout recyklací brownfieldu – staré...
Pomohli jsme ve vývoji inovativní konstrukce rodinného domu
Podíleli jsme se na vznku pilotního rodinného domu na bázi ocelového skeletu opláštěného panely s vysokým tepelným a difuzním odporem....
Zpřesňujeme standardizované laboratorní zkoušky
Výzkumný tým Stavební fyzika ČVUT UCEEB dlouhodobě odhaluje příčiny chyb standardních zkoušek tepelně-vlhkostního chování stavebních...
Testujeme průsvitnou střechu
Naši odborníci zkoumají vnitřní prostředí v prostoru, jehož součástí je střešní plášť NEBESYS, který z vnějšku vypadá jako naprosto běžná...
Zkoumáme únosnost dřevěných nosníků se zářezem
Ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) AV ČR a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně...
Testujeme výrobky Ytong
Navázali jsme spolupráci se společností Xella CZ, která vyrábí pórobetonové tvárnice. Cílem je zjistit pomocí zkoušek reálné hodnoty...
Dekarbonizace, cirkulární ekonomika a vývoj zelených technologií jsou zásadními tématy pro udržitelnost ve stavebnictví. Ministr Hladík navštívil naše výzkumné centrum.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze navštívil ministr životního prostředí Petr Hladík a seznámil se s aktuálním...
Série moderovaných diskuzí Budovy pro budoucnost představuje vývoj a budoucnost ve stavebnictví
ČVUT UCEEB a online TV kanál Tvize společně přichystaly sérii čtyř moderovaných diskuzí, jež otevírají témata, která kladou důraz na...
Naše senzory ohlídají železobetonové mosty
Úspěšně jsme dokončili implementaci senzorického systému do železobetonové předepjaté mostní konstrukce.
Pokračujeme v přípravách na dekarbonizaci stavebnictví
Účastníme se mezinárodního projektu INDICATE s cílem získat ucelená data o uhlíkové stopě budov v celém jejich životním cyklu.
Naše bezkontaktní sběrače zaujaly ve Vatikánu
Vyvinuli jsme bezkontaktní sběrače mikroskopických materiálů, které by mohly být použity při zkoumání a ochraně Turínského plátna.
Evropský týden udržitelného rozvoje
Zapojili jsme se do Evropského týdne udržitelnosti pro rok 2023. Vyplňte náš dotazník a zařaďte se do slosování o ceny.
Vylepšujeme provoz systémů centralizovaného zásobování teplem
Ve spolupráci se společností Feramat Energies jsme dokončili výzkumný projekt zaměřený na vývoj nástrojů pro optimalizaci provozu systémů...
Připravili jsme koncept komunální energetiky pro město Slaný
Ceny energií hrají v rozpočtu měst a obcí důležitou roli a řada jejich zástupců hledá způsoby, jak energetickou náročnost jimi...
Radegast připravil pivo z naší vody
Ve spolupráci s pivovarem Radegast vznikla limitovaná edice ležáku Futur, na jehož výrobu byla použita voda ze vzdušné vlhkosti získaná...
Nabízíme testování střešních izolací před instalací fotovoltaických panelů
Nabízíme laboratorní měření pevnosti tepelných izolantů, které majitelům domů poskytne ideální podklad pro správný návrh přitížení kotvicí...
Spolupracujeme na vývoji stavebního systému ecokit
Podílíme se na vývoji prefabrikovaného konstrukčního systému, jež umožňuje svépomocí postavit dům doslova během několika týdnů.
Jsme v centru výzkumu energeticky plusových čtvrtí
Účastnili jsme se konference v Lisabonu s názvem „Energie v zastavěném prostředí – klimaticky orientovaná řešení pro příští generace měst...
Karvinští školáci a studenti úspěšně navrhli fotovoltaické systémy
V rámci mezinárodního projektu ARV jsme pro studenty středních a základních škol v Karviné připravili semináře zaměřené na snižování...
Připravujeme české stavebnictví na dekarbonizaci
Pomáháme českým firmám s přípravou na povinné vyčíslování uhlíkové stopy budov v celém jejich životním cyklu.​
 
Při výběru oken je nejdůležitější světlo
V rámci projektu Zdravé okno zkoumáme stavebně-fyzikální vlastnosti​ velkorozměrových vzorků zabudovaných oken s důrazem na jejich...
Navštívili jsme bavorskou Mekku obnovitelných zdrojů energie
V rámci projektu Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti jsme navštívili bavorský Hassfurt, který je vzorovým...
Spustili jsme měřicí dvojčata
Zahájili jsme provoz nového měřicího vybavení Twins, které poskytuje rozsáhlé možnosti pro měření tepelně-vlhkostních veličin, úrovně...
Naučte se navrhovat fotovoltaické systémy s pomocí softwaru
Zveme vás na jednodenní kurz navrhování FVE systémů.
Zkoumáme využití recyklovaného betonu v novostavbách
V rámci mezinárodního projektu se budeme podílet na aktivitách spojených s využitím  betonů s recyklovaným kamenivem pro konstrukční prvky...
Vyvíjíme řešení pro levné měření emisí v průmyslu
Dokončujeme finální prototyp modulárního emisního dataloggeru pro levné orientační měření emisí ve spalinách ze spalovacích zdrojů v...
Pomáháme městům mluvit o vodě
V rámci projektu Obce mluví o vodě upozorňujeme na důležitost komunikace mezi radnicemi a veřejností.
Z Bavorska k nám přijela Elektra
Testujeme možnosti uplatnění radiální turbíny v decentralizovaných systémech kogenerace.
Navrhli jsme řešení pro energetické zásobování české ambasády v Bejrútu
Pro areál českého zastoupení v Bejrútu jsme navrhli řešení s využitím bateriového fotovoltaického systému.
Naše senzory dostaly nový kabát
Vyvinuli jsme kombinované senzory kvality vnitřního prostředí s přírodním designem.
EWA se představila Australanům
V Austrálii jsme představili zařízení EWA, naši nejnovější technologii pro získávání vody ze suchého vzduchu.
Nabízíme komplexní posouzení kvality vnitřního prostředí v akustických budkách
Provádíme laboratorní analýzy pro kompletní posouzení kvality vnitřního prostředí akustických budek.
Seznamte se s online nástrojem pro hodnocení udržitelnosti budov
Metodika SBToolCZ je jako jediná z certifikačních nástrojů hodnocení udržitelnosti budov plně přizpůsobena českému prostředí a...
Zkoušíme moderní metody pro ošetření a léčbu včelstev
Testujeme možnosti využití biodegradabilních nanovláken při léčbě onemocnění včelstev.
Pracujeme na transformaci soustav centralizovaného zásobování teplem
Podílíme se na mezioborovém projektu, který má za cíl zasadit dekarbonizaci soustav centralizovaného zásobování teplem (SCZT) do širšího...
Vyvinuli jsme metodiku pro správné zadávání vstupních parametrů do modelů hoření dřeva
Podíleli jsme se na vzniku certifikované metodiky, která odborníkům ukáže správný směr při zadávání vstupních parametrů do matematických...
Vlády a odvětví stavebnictví ve třech evropských zemích zahajují projekt zaměřený na data o budovách, který má podpořit plnou dekarbonizaci
Česko, Irsko a Španělsko budou prvními zeměmi, které se zapojí do nové iniciativy, jejímž cílem je zvýšit dostupnost kvalitních údajů o...
Náš software pomůže majitelům budov snižovat náklady na energie a zároveň stabilizovat síť
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a společností Elpramo úspěšně dokončilo tříletý projekt...
Energií nabité setkání – evropští inovátoři se sjedou do Kladna
Město Kladno spolu s ČVUT UCEEB hostí v příštím týdnu evropské odborníky v oblasti chytré a udržitelné energetiky a zástupce měst z více...
Ověřujeme účinnost hašení motorových prostorů autobusů nad rámec evropských požadavků
Požární laboratoř ČVUT UCEEB již v minulosti provedla ověřovací a certifikační zkoušky hasicích systémů motorových prostorů podle Předpisu...
Energeticky plusové čtvrti budou i v Praze
Zástupci ČVUT UCEEB, pražského magistrátu a městských firem se společně zúčastnili oficiálního zahájení mezinárodního projektu ASCEND...
Potvrdili jsme funkčnost našeho konceptu skladování elektřiny
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach úspěšně dokončilo testování...
Uspořádali jsme seminář pro Ocelářskou unii
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravilo pro zástupce Ocelářské unie workshop s cílem seznámit je s problematikou...
Vyrazili jsme do Polska pro inspiraci a zkušenosti
Členové týmu Participativní plánování a design ČVUT UCEEB absolvovali studijní návštěvu Varšavy a bytového družstva Wrocław-Południe ve...
Naše zelená střecha úspěšně využívá recyklované materiály a šedou vodu
Odborníci z ČVUT UCEEB dokončili další úsek vývoje experimentálního konceptu mokřadně‑extenzivní střechy, který zahrnuje využití...
Nová verze národní metodiky hodnocení udržitelnosti budov SBToolCZ sjednocuje kritéria a systematizuje je napříč hodnocenými typologiemi budov, nově se věnuje i budovám terciárního vzdělávání a pracuje i s BIM
České vysoké učení technické v Praze spolu s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha a Výzkumným ústavem pozemních staveb – certifikační...
Analyzujeme únosnost a tuhost stěnových panelů
Pro společnost TESAŘSTVÍ BISKUP, s. r. o. provedlo ČVUT UCEEB desítky destruktivních zkoušek CLT panelů a nadokenních překladů z mechanicky...
Zapojili jsme se do meziuniverzitního projektu CRP UNILEAD I
Celkem 24 českých univerzit se v roce 2022 podílelo na projektu, jehož cílem je jejich vzájemná podpora při naplňování cílů udržitelného...
Testujeme zdroje zcela obnovitelného tepla v Litoměřicích
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je členem konsorcia projektu SYNERGYS, jednoho ze strategických projektů Operačního...
Pilotní síť energetické účinnosti zahájila činnost
Po vzoru německých sítí energetické účinnosti, kterých jen v Bavorsku aktivně funguje téměř 280, vzniká podobná síť nyní i u nás. První...