Analýza a předběžné zkoušky požární odolnosti konstrukcí

Nabídka služby
Nabízíme přípravu, realizaci a intepretaci indikativních zkoušek požární odolnosti nezatížených stavebních konstrukcí ve středním měřítku v námi vyvinuté požární peci MiniFUR.


Nabízíme:
  • návrh metodiky zkoušky (pec lze zahřívat podle tzv. normové teplotní křivky dle ISO 834, popřípadě podle jakéhokoliv zahřívacího schématu dle přání objednatele),
  • provedení zkoušky v délce až 90 minut,
  • zkoušky až dvou stěnových prvků, čistý rozměr jednoho vzorku do 0,8 x 0,8 m,
  • zkoušky stropního prvku, čistý rozměr vzorku do 1,2 x 0,8 m,
  • zkoušky kombinace (přípojů) stěnových a stropních prvků,
  • zkoušky prutových konstrukčních prvků uvnitř pece,
  • zkoušky detailů ve stavebních konstrukcích, například prostupy.

Zákazník obdrží v rámci vývoje efektivní informace o možném chování konstrukčních prvků za požáru před jejich testováním při velkorozměrových standardizovaných zkouškách požární odolnosti, které jsou technicky, časově a finančně náročné.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 

Kontaktní osoba

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Výsledky

1

Envilop

Envilop je návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva. Lehký obvodový plášť byl navržen v rámci projektu Inteligentní budovy (CZ.1.05/3.1.00/13.0283) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financován EU a státním rozpočtem České republiky.

Zobrazit více