Budova UCEEB

Základní informace o budově centra
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT sídlí na adrese Třinecká 1024 na severozápadním okraji města Buštěhrad, kde byla 15. května 2014 otevřena jeho nová budova. Její stavebně-energetická koncepce byla navržena v souladu s moderními nároky na úspornost a šetrnost k životnímu prostředí. V roce 2019 byla budova ČVUT UCEEB hlasováním členů České rady pro šetrné budovy vybrána mezi TOP 10 přelomových šetrných staveb v ČR. 
Hlavní hmotou budovy je 9 metrů vysoký blok testovací haly, ke které jsou na severní a východní straně připojeny nižší přízemní části s 21 specializovanými laboratořemi a výukovou místností. Dominantu tvoří administrativní křídlo, položené na střechu laboratoří ve směru západ-východ jako dřevěný hranol se šikmo seříznutými čely. (podle wikipedia.cz)

Základní informace

Investor: České vysoké učení technické v Praze I  Autoři: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Tomáš Med I  Poradenství v oblasti nízkoenergetických budov: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. I  Generální projektant: Grebner, projektová a inženýrská kancelář  I  Technický dozor investora: NOSTA-HERTZ spol. s r.o. I  Generální dodavatel: Metrostav, a. s. I Projekt: 2009–2012 I  Realizace: 2012–2014 I  Plocha pozemku: 19 500 m2 I  Zastavěná plocha: 3 960 m2 I  Užitná plocha: 5 040 m2 I Obestavěný prostor: 32 350 m3 I  Náklady: 288 mil. Kč

Více o budově UCEEB