Certifikace SBToolCZ – hodnocení komplexní kvality budov

Nabídka služby

Připravujeme podklady pro komplexní hodnocení kvality a certifikaci budov pomocí metody SBToolCZ speciálně vytvořené pro české prostředí, která nabízí vhodnou optiku pro posouzení komerčních i soukromých objektů.


Spolupráce s naším týmem autorizovaných osob SBToolCZ, oprávněných předkládat certifikačním orgánům podklady pro udělení certifikace, může probíhat formou:

  • metodického vedení při tvorbě projektové dokumentace formou dlouhodobých konzultací,
  • zpracovávání dílčích studií vedoucích ke zlepšení výsledné kvality budovy jak z hlediska energetiky, tak kvality vnitřního prostředí, akustiky apod.,
  • průběžného nebo jednorázového hodnocení při dosažení stanovených milníků příprav (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby atp.).


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.​

Kontaktní osoba

Ing. Martin Volf, Ph.D.