Energie a budovy

Hlavní výzkumný okruh

Věnujeme se výzkumu a vývoji materiálů a technologií s cílem minimalizovat dopady výstavby a provozu budov na životní prostředí při současném dosažení kvalitního vnitřního prostředí.

Sledujeme energetiku staveb v celém jejich životním cyklu. Navrhujeme taková řešení, která využívají obnovitelné nebo recyklované materiály pro minimalizaci energetické náročnosti výstavby a provozu budov. Zkoumáme nové technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie (teplo, chlad a elektřina). Vyvinuté prvky testujeme v našich laboratořích a nasazujeme v pilotních provozech pro ověření jejich efektivity, funkčnosti a trvanlivosti.  

Pro analýzy energetického chování budov využíváme dynamické modely a komplexní simulace, které umožňují detailně popsat interakci stavby a pokročilého energetického systému založeného na inovativních prvcích. Zabýváme se integrací energetických technologií do konstrukce budov za účelem výhodné prefabrikace pro výrobu.

V posledních letech se těžiště naší výzkumné práce stále více posouvá i do řešení energetiky celých souborů budov a jejich energetického propojování (komunitní energetika, chytré sítě, centralizované zásobování teplem 4. generace) pro dosažení uhlíkově neutrálních či energeticky plusových čtvrtí.

Aktuality

Šest desítek zástupců evropských měst přijelo do Prahy na první setkání platformy CrAFt Cities

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zorganizovalo ve spolupráci s Operátorem ICT mezinárodní konferenci a vzdělávací...

Stalone může pomoci Ukrajině

Ukrajinská elektroenergetická infrastruktura i zásobování teplem jsou značně poškozené, obnovování některých zejména teplárenských technologií může...

Zkoušíme fotovoltaický systém pro auta

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT prověřuje možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími...

Připravujeme výzkum skladování energie z udržitelných zdrojů

U příležitosti vyhlášení výzvy „Horizont Europe - Sustainable, secure and competitive energy supply“ uspořádalo Univerzitní centrum...

Výsledky