Energie a budovy

Hlavní výzkumný okruh

Věnujeme se výzkumu a vývoji materiálů a technologií s cílem minimalizovat dopady výstavby a provozu budov na životní prostředí při současném dosažení kvalitního vnitřního prostředí.

Sledujeme energetiku staveb v celém jejich životním cyklu. Navrhujeme taková řešení, která využívají obnovitelné nebo recyklované materiály pro minimalizaci energetické náročnosti výstavby a provozu budov. Zkoumáme nové technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie (teplo, chlad a elektřina). Vyvinuté prvky testujeme v našich laboratořích a nasazujeme v pilotních provozech pro ověření jejich efektivity, funkčnosti a trvanlivosti.  

Pro analýzy energetického chování budov využíváme dynamické modely a komplexní simulace, které umožňují detailně popsat interakci stavby a pokročilého energetického systému založeného na inovativních prvcích. Zabýváme se integrací energetických technologií do konstrukce budov za účelem výhodné prefabrikace pro výrobu.

V posledních letech se těžiště naší výzkumné práce stále více posouvá i do řešení energetiky celých souborů budov a jejich energetického propojování (komunitní energetika, chytré sítě, centralizované zásobování teplem 4. generace) pro dosažení uhlíkově neutrálních či energeticky plusových čtvrtí.

Aktuality

Zkoušíme fotovoltaický systém pro auta

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT prověřuje možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími...

Připravujeme výzkum skladování energie z udržitelných zdrojů

U příležitosti vyhlášení výzvy „Horizont Europe - Sustainable, secure and competitive energy supply“ uspořádalo Univerzitní centrum...

Pomáháme nastavit podmínky pro podporu energeticky plusových budov

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vypracovalo na zakázku Státního fondu životního prostředí podkladovou studii pro nastavení...

Součástí systému S.A.W.E.R. jsou prototypy hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo solární hybridní kolektory, které jsou určeny k současné produkci tepla a...

Výsledky

Vybrané projekty