EPD a další environmentální posuzování stavebních a konstrukčních výrobků a materiálů

Nabídka služby
Nabízíme posuzování a certifikace environmentálních dopadů stavebních materiálu, konstrukčních výrobků, i celých budov pomocí standardizované metody LCA (posuzování životního cyklu).


Naše služby zahrnují:
  • Zpracování environmentálního prohlášení o produktu (EPD) v souladu s ČSN EN 15804+A1 a A2. EPD představuje transparentní soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého jeho životního cyklu a poskytuje data pro certifikační systémy budov SBToolCZ, LEED, BREAM a další. Výstupy analýzy mohou sloužit i pro optimalizaci výrobních procesů (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, apod.).
  • Vytvoření komplexní i zjednodušené analýzy, porovnávání a optimalizaci stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí, budov a jiných staveb na základě přístupů do mezinárodních LCA databází. 
  • Pomáháme nastavit kritéria pro zelené veřejné zadávání (GPP), týkající se výběru stavebních výrobků.
  • Poskytujeme expertní podporu pří vývoj metodik pro různé typy environmentálního značení výrobků.


V případě speciálních požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Mgr. Barbora Vlasatá

Výsledky