EPD a další environmentální posuzování stavebních a konstrukčních výrobků a materiálů

Nabídka služby
Nabízíme posuzování environmentálních dopadů stavebních a konstrukčních výrobků a materiálů. Výstupem je environmentální prohlášení o produktu (EPD) v souladu s ČSN EN 15804+A1 a A2.
EPD představuje transparentní soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého jeho životního cyklu a poskytuje data pro certifikační systémy budov SBToolCZ, LEED, BREAM a další. Postupujeme standardizovanou metodou LCA (posuzování životního cyklu). 
Výstupy analýzy mohou sloužit i pro optimalizaci výrobních procesů (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, apod.)
Dále nabízíme komplexní i zjednodušené analýzy, porovnávání a optimalizaci stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí, budov a jiných staveb na základě přístupů do mezinárodních LCA databází. 
Poskytujeme expertní podporu a máme zkušenosti s vývojem metodik pro různé typy environmentálního značení výrobků.
Pomáháme nastavit kritéria pro zelené veřejné zadávání (GPP), týkající se výběru stavebních výrobků.

V rámci environmentálního posouzení nabízíme:
  • zpracování EPD nebo LCA dle platných norem s využitím LCA software SimaPro a mezinárodních LCA databází (Ecoinvent, ELCD, aj.);
  • analýzy environmentálních dopadů stavebních výrobků, konstrukčních prvků a procesů souvisejících s výstavbou (např. doprava) s ohledem na cíl projektu;
  • konzultace při volbě environmentálně šetrných materiálů v rámci výstavby;
  • konzultace a zpracování podkladů pro EŠV (Ekologicky šetrný výrobek);
  • vypracování metodik pro environmentální značení z oblasti stavebnictví (pro státní správu nebo výrobce);
  • konzultace a příprava kritérií pro zelené veřejné zadávání (GPP – Green Public Procurement).

Kontaktní osoba

Mgr. Barbora Vlasatá

Výsledky