Moderní energetika

Výzkumný tým
Výzkumný tým Moderní energetika je mezinárodní mezioborový tým, který se zaměřuje na rozvoj decentralizovaných, digitalizovaných a flexibilních energetických systémů budov a energetických celků s důrazem na komunitní a mezisektorová řešení.

Konkrétně se soustředíme na numerické modelování a datovou analýzu interakce budov s energetickou sítí, na vývoj predikčních služeb v energetice budov a na vývoj inovativních nástrojů pro optimalizaci plánování a provozu energetického systému jako celku s využitím simulace budov, strojového učení a umělé inteligence. Dále konzultujeme technickou připravenost budov a čtvrtí pro komunitní řešení a zkoumáme dopady nových obchodních modelů a legislativy zaměřených na odezvu spotřeby na poptávku sítě, především odezvu na krátkodobé trhy a agregaci flexibility v sektoru budov.

V našem týmu máme dlouhodobé zkušenosti s řešením smluvních, národních i mezinárodních výzkumných projektů a jsme schopni vás provést od prvotního nápadu k pilotnímu nasazení. Jsme znalí a proaktivní partneři v aplikovaném výzkumu a inovacích, kteří se angažují v rozvoji moderní energetiky i na evropském poli, a to v rámci evropských výzkumných projektů anebo expertních skupin mezinárodní energetické agentury.

Zapojte se s námi do energetické transformace a formujte s námi moderní energetiku – decentralizovanou, digitální a flexibilní.


 
 

Hlavní aktivity týmu

  • Interakce budov a energetické sítě: Zlepšení elektrického a tepelného propojení pomocí predikce spotřeby a výroby a optimalizace provozu na základě dynamických cen.
  • Agregace flexibility budov: Vývoj nástrojů pro aktivaci flexibility budov a ověření na základě datové analýzy.
  • Energetické komunity: Konzultace a posouzení technické připravenosti pro komunitní řešení s akumulací energie, jako jsou baterie, vodní zásobníky a úložiště vodíku.
  • Vyhodnocení environmentálního dopadu: Analyzování dopadů integrace fotovoltaiky, tepelných čerpadel, elektromobility a dalších prvků na životní prostředí.
  • Nové obchodní modely a legislativa: Tvorba obchodních modelů a konzultace legislativy podporující flexibilní a decentralizované energetické systémy.

Výsledky

1

PVForecast

Zobrazit více