Nabízíme komplexní posouzení kvality vnitřního prostředí v akustických budkách

Aktualita, 05. 05. 2023

Ve sdílených kancelářích často nastávají problémy s hlukem, který ruší soustředění pracovníků. Stále oblíbenějším řešením jsou proto akustické budky. Pro jejich výrobce připravilo ČVUT UCEEB službu, v jejímž rámci provádí prostřednictvím laboratorních analýz kompletní posouzení kvality vnitřního prostředí jejich produktů, na jehož základě případně vydává doporučení pro úpravy.

Výzkumný tým Vnitřní prostředí budov připravil nabídku několika různých analýz, které je možné objednávat také jednotlivě a provádět je jak v buštěhradských laboratořích ČVUT UCEEB, tak u zákazníka. Posuzujeme kvalitu osvětlení, účinek větrání, proudění vzduchu a tepelnou pohodu v akustických budkách. 

Umíme získat přesná data pro posouzení hladiny a rovnoměrnosti osvětlení, jeho kvalitu podání barev, vliv na cirkadiánní rytmus a stanovení rizika oslnění. Dále zjišťujeme rozložení koncentrace CO2 ve vzduchu a její změny v čase. Naši zákazníci si mohou vybrat mezi dvěma způsoby posouzení distribuce vzduchu uvnitř akustických budek. Jednodušší varianta zahrnuje orientační vizualizaci proudění vzduchu, ale je možné nechat provést také komplexní analýzu pomocí částicové laserové anemometrie.  
 
V neposlední řadě provádíme pomocí tepelné figuríny analýzu tepelné pohody v uzavřeném prostředí akustické budky s typickým vybavením osoby, která ji užívá (PC, obrazovka pro telekonferenci atp.). Posuzujeme rozložení teplot v prostředí a tepelný pocit, který osoba vnímá, a to celkem na  36 zónách lidského těla.

Více detailů nebo cenovou nabídku vám rád poskytne Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.  


manikinvbudcevelke.jpg