Výroční konference UCEEB shrnula letošní rok plný inovací

Aktualita, 14.12.2022
Minulý týden na Masarykově koleji proběhla první interní výroční konference Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Zástupci výzkumných týmů prezentovali letošní inovativní výstupy řešených projektů.

V úvodu konference jsme se vrátili k letošním domácím i mezinárodním úspěchům. Naše technologie S.A.W.E.R. získala na Všeobecné světové výstavě EXPO 2O2O cenu pro nejlepší inovaci a odborná komise prestižního amerického časopisu Exhibitor jí udělila druhé místo mezi expozicemi 192 národů. V České republice získala od Asociace společenské odpovědnosti Cenu SDGs v kategorii Inovace, technologie a energie.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice udělil Stříbrnou medaili prof. Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky vedoucímu výzkumného týmu Laboratoř organických Rankinových cyklů ČVUT UCEEB Jakubu Maščuchovi. Vyznamenání získal za svůj osobní přínos pro rozvoj alternativních zdrojů energie a vznik mikroelektrárny WAVE na výrobu elektřiny a tepla z biomasy, kterou vyvinul společně se svým týmem.

Na konferenci pak zaznělo 25 přednášek o výzkumných projektech napříč šesti obory. Letošním ústředním tématem byla energetická flexibilita ve všech podobách od vodíku přes elektrická úložiště energie a Carnotovy baterie až po chytré řídicí algoritmy, které prezentovaly týmy Obnovitelné zdroje energie, Řídicí systémy a optimalizace, Fotovoltaické systémy a Laboratoř organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA).     

Šetrné využití druhotných surovin ze stavebnictví prezentovala Tereza Pavlů z výzkumného týmu Kompozitní konstrukce. Využití recyklovaných materiálů pro souvrství filtračních zelených střech představil Michal Sněhota z týmu Městská ekohydrologie. Hodně diskutovaným tématem byla také okna, a to jak v souvislosti s kvalitou denního osvětlení a jeho vlivu na psychiku uživatelů, tak v kontextu jejich bezchybného zabudování do konstrukce.

V letošním roce jsme se také hodně věnovali čidlům pro různá odvětví stavebnictví od chytrého monitorování mostů přes sledování vlhkosti v konstrukcích a detekci poruchových událostí až po komplexní monitorování vnitřního prostředí, nebo prevenci proleženin u lidí upoutaných na invalidní vozíky.

Tradičně nechybělo ani téma udržitelné výstavby. Představili jsme certifikační nástroj SBToolCZ v jeho nové online podobě a projekty zabývající se udržitelným rozvojem municipalit.