Zkoumáme využití recyklovaného betonu v novostavbách

Aktualita, 13. 06. 2023

V červnu 2023 se v rámci programu Horizont Evropa rozběhl čtyřletý mezinárodní projekt CIRC-BOOST, který je zaměřený na ověřování principů cirkulární ekonomiky v budovách a stavebnictví obecně. Pod vedením barcelonské Universitat Politècnica de Catalunya se do něj zapojilo také ČVUT UCEEB a  společnost Skanska, a. s. Čeští zástupci budou spolupracovat na aktivitách spojených s využitím  betonů s recyklovaným kamenivem pro konstrukční prvky budov.     

Na realizaci CIRC-BOOST se za ČVUT UCEEB podílí výzkumný tým Kompozitní konstrukce pod vedením doc. Ing. Terezy Pavlů, Ph.D. Jádro aktivit tvoří pět pilotních projektů rozmístěných v různých evropských regionech, které zdůrazňují a ve velkém měřítku demonstrují nová a integrovaná řešení pro demolice, zpracování stavebního a demoličního odpadu, nakládání s ním a jeho zhodnocování v nových výrobcích. 

Průřezové aktivity digitalizace umožní spolupráci mezi pilotními projekty a efektivnějším využívání digitálních nástrojů a platforem. Kromě toho, aby bylo zajištěno, že předvedená řešení budou skutečně přijata průmyslem, bude projekt v rámci vzdělávacích aktivit podporovat stavební a projekční společnosti při vzdělávání a školení jejich pracovníků pro optimální využívání nových technologií.