Otestovali jsme požární odolnost systému ecokit

Aktualita, 3. 1. 2024
Požární laboratoř ČVUT UCEEB provedla ověřovací zkoušky konstrukčního systému na bázi dřeva ecokit. Jejich cílem bylo pomocí pece MiniFUR levně a spolehlivě ověřit ve středním měřítku chování vzorků před provedením nákladných velkorozměrových testů v akreditované laboratoři.

Předností stavebního systému ecokit je, že jeho součásti jsou prefabrikované, lehké, jednoduché a pocházejí z obnovitelných zdrojů. Důležitou vlastností dřevostaveb je však také jejich požární bezpečnost. Cílem proto bylo zjistit, zda vzorky opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell dosáhnou hodnoty požární odolnosti EI 30 DP2. Dosažení této hodnoty bylo důležité pro klasifikaci stěn systému ecokit doplněných libovolnou fasádou jako požárně uzavřené plochy. Na základě výsledků našich zkoušek a dat jsme následně v požárním ústavu PAVUS provedli testy na dvou finálních verzích vzorků s opláštěním 2x 10 mm a 1x 15 mm. 

První pohodlná, energeticky nenáročná a ekologická dřevostavba navržená českou rodačkou Kamilou Novotnou vyrostla v daleké Austrálii v roce 2018. V současnosti je její prefabrikovaný konstrukční systém  ystém  dostupný i na většině území Ameriky a připravuje se jeho uvedení na evropský trh. Na jeho dalším vývoji se od loňského roku podílelo v rámci společného projektu také ČVUT UCEEB.