Pracujeme na betonu z recyklovaného kameniva

Aktualita, 14.11.2019

České firmy a vědecké instituce se podílejí na vývoji betonu ze stavební suti, který je lacinější a navíc se může pochlubit nižší uhlíkovou stopou než běžný materiál. Patří mezi ně i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, jehož specialisté se zapojili také do veřejné debaty o výhodách a úskalích recyklovaných materiálů.

Stavebnictví se podle všeho bude stále více potýkat s problémy se skládkováním suti z demolic a tenčícími se zásobami kameniva a písku. Navíc poroste i tlak na úspory cementu, jehož výroba je zodpovědná zhruba za 8 % celosvětových emisí CO2. Podle Terezy Pavlů a Antonína Lupíška z ČVUT UCEEB by řešením těchto otázek mohlo být širší využití recyklovaných materiálů v betonu.

Se svým výzkumným týmem proto v buštěhradských laboratořích zkoušejí nové možnosti využití recyklovaných materiálů, které by se časem, v případě úpravy normových požadavků, mohly stát plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů v betonech. „Písek nahrazujeme jemnou frakcí recyklovaného kameniva. Norma to zatím neumožňuje, protože běžná jemná frakce obsahuje vysoký podíl jílových složek. Nicméně my jsme s firmou AZS98 v rámci prvního roku projektu navrhli vylepšenou recyklační technologii tak, aby jílové složky byly z recyklátu odstraněny. Díky tomu bude možné naši frakci používat bez negativního vlivu na vlastnosti betonu,“ říká Tereza Pavlů.

Ještě zásadnější výzvou je pro výzkumníky úspora cementu. Tímto tématem se zabývá řada výzkumných týmů po celém světě, které mají různé přístupy. Hledá se nové pojivo, které bude zastávat funkci cementu a zároveň mít nižší uhlíkovou stopu, nová plniva, experimentuje se s alternativními způsoby vyztužování betonu. Souběžně hledáme cesty, jak obecně šetřit materiály, které při stavbách budov používáme, v souladu s principy oběhového hospodářství.

ČVUT UCEEB ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci vytvořil přehled stavebních materiálů, které lze recyklovat ve stavebnictví: http://www.recyklujmestavby.cz/

Celý rozhovor Českého rozhlasu s Terezou Pavlů, Antonínem Lupíškem a dalšími odborníky si můžete přehrát zde: https://plus.rozhlas.cz/mame-svaty-gral-cesky-zeleny-beton-je-revoluci-ve-stavebnictvi-8096062