Pro architekty, projektanty a konzultanty

Nabídka služeb
Architektům, projektantům a konzultantům v oblasti stavebnictví nabízíme mezioborovou expertní podporu při plánování i navrhování novostaveb a rekonstrukcí jednotlivých budov a jejich soborů. 


Nabízíme tyto služby:
 
 • V předprojektové fázi poskytujeme poradenství v oblasti komplexního navrhování energeticky efektivních budov od ideového návrhu, přes architektonické a stavební řešení po vhodné použití technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a volbu zdrojů energie.
   
 • Pomáháme vytvářet energetické a ekologické koncepty novostaveb i rekonstrukcí.
   
 • Podporujeme vypisovatele architektonických soutěží odbornou expertizou a pomáháme jim se stanovením technických požadavků projektu z hlediska energetických úspor, environmentálních dopadů, cirkulární ekonomiky i celkové udržitelnosti.
   
 • Posuzujeme projektovou dokumentaci novostaveb i rekonstrukcí budov. Ověřujeme vhodnost navrženého technického řešení a navrhujeme opatření pro využití potenciálu projektu z hlediska energetické efektivity a udržitelnosti.
   
 • Vypracováváme energetické analýzy pokročilými simulačními metodami s vazbou na investiční a provozní úspory komplexních technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a zdrojů energie (konvenční, obnovitelné, mikrokogenerace).
   
 • Umíme komplexně posoudit a optimalizovat prostředí v budovách prostřednictvím moderních měřících systémů a počítačových simulací při optimální spotřebě energie. Nabízíme součinnost při vývoji speciálních pracovních prostředí (zátěžová pracoviště, čisté prostory, aj.) a integraci nástrojů podpory zdraví a bezpečnosti.
   
 • Navrhujeme technická řešení energetických systémů budov s důrazem na optimální využití obnovitelných zdrojů, dbáme na vysokou energetickou flexibilitu, které dosahujeme pomocí chytrého řízení výroby, spotřeby a akumulace energie.
   
 • Pomáháme se začleněním budov do stávajících energetických sítí i vytvářením sítí nových.
   
 • Umíme dlouhodobě monitorovat provoz budov nebo jejich problematických částí, kontrolovat jejich funkčnost a hodnotit energetickou efektivitu technických systémů.


Níže najdete detailní nabídky s příslušnými kontakty. Pokud máte specifické požadavky, neváhejte nás oslovit přímo.
 

Kontaktní osoba

Ing. Bohdan Víra, CSc.

Výsledky

Vybrané projekty