Pro developery a stavebníky

Nabídka služeb
Developerům a stavebníkům nabízíme komplexní podporu při plánování nové výstavby budov i celých čtvrtí. Do projektů se zapojujeme již v předprojektové fázi, stavebníkům pomáháme s formulací jejich požadavků a cílů z pohledu energetiky i širší udržitelnosti. V dalších fázích projektu zpracováváme energetické, konstrukční i ekologické konpcepty. Umíme poradit i detailním technickým řešením nebo zoponovat projektovou dokumentaci dodanou projekční kanceláří a navrhnout zlepšení k zapracování.

Nabízíme tyto služby:
 
 • Jsme odborným průvodcem přípravy stavebních záměrů budov i veřejných prostranství při mapování potřeb a formulaci zadání pro projektanty.
   
 • V předprojektové fázi radíme v oblasti koncepčního navrhování energeticky efektivních a ekologicky šetrných budov od ideového návrhu, přes architektonické a stavební řešení po vhodné použití technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a volbu zdrojů energie.
   
 • Poskytujeme konzultace při přípravě i v průběhu architektonických soutěží.
 
 • Oponujeme navržená technická řešení či zpracovanou dokumentaci developerských projektů novostaveb i projektů rekonstrukcí budov pro ověření vhodnosti navrhovaného řešení vzhledem k cílům klienta, dosažení potenciálu úspor, energetické efektivity projekčního řešení a snížení dopadů na životní prstředí.
   
 • Podílíme se na tvorbě energetického a ekologického konceptu budov, vypracováváme energetické analýzy pokročilými simulačními metodami s vazbou na investiční a provozní úspory komplexních technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a zdrojů energie (konvenční, obnovitelné, mikrokogenerace).
   
 • Naše analýzy a simulace slouží pro certifikaci udržitelnosti pomocí systémů LEED, BREEAM, SBToolCZ a dalších.
 
 • Tvoříme koncepty udržitelných čtvrtí a navrhujeme pro ně energetický standard, způsob zásobování energiemi, materiálové řešení s ohledem na cirkulární ekonomiku  a prvky modrozelené infrastruktury. 


Níže najdete detailní nabídky s příslušnými kontakty. Pokud máte specifické požadavky, neváhejte nás oslovit přímo.

Výsledky