Pro vlastníky a správce nemovitostí

Nabídka služeb
Vlastníkům a správcům nemovitostí pomáháme s monitorováním a optimalizací provozu budov, úsporami energie, či zlepšením vnitřního prostředí. Zároveň nabízíme podporu při plánování přestaveb a rekonstrukcí tak, aby po nich budovy splňovaly nejvyšší standardy udržitelnosti.


Nabízíme tyto služby: 
 
 • Vypracováváme energetické analýzy pokročilými simulačními metodami s vazbou na investiční a provozní úspory komplexních technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a zdrojů energie (konvenční, obnovitelné, mikrokogenerace). 
   
 • Monitorujeme kvalitu vnitřního prostředí budov s ohledem na tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu.
   
 • Sledujeme a posuzujeme kvalitu světelného prostředí. Vyvíjíme, testujeme a optimalizujeme osvětlovací systémy, zejména s ohledem jejich vlivu na člověka. 
   
 • Dlouhodobě monitorujeme statické a tepelně-vlhkostní chování budov nebo jejich problematických konstrukcí. 
   
 • Navrhujeme systémy pokročilého řízení budov, hodnotíme energetickou efektivitu technických systémů.  
   
 • Umíme snížit provozní náklady budov pomocí predikce potřeby energie a optimalizace využití obnovitelných zdrojů a akumulace elektřiny, tepla a chladu. 
   
 • Pomáháme s plánováním rekonstrukcí z hlediska energetiky, stavební tepelné techniky, kvality vnitřního prostředí, udržitelnosti, cirkulární ekonomiky či integrací zeleně v budově a na její obálce. Jsme partnerem vlastníků nemovitostí od ideového návrhu, přes architektonické a stavební řešení po vhodné použití technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a volbu zdrojů energie. 
   
 • Vlastníkům či správcům větších portfolií nemovitostí poskytujeme služby v oblasti reportování uhlíkové stopy a dalších ESG indikátorů


Níže najdete detailní nabídky s příslušnými kontakty. Pokud máte specifické požadavky, neváhejte nás oslovit přímo.

 

Kontaktní osoba

Ing. Bohdan Víra, CSc.

Výsledky