Pro výrobce stavebních systémů a produktů

Nabídka služeb
Stavebním výrobcům nabízíme výzkumnou podporu a komplexní servis pro vývoj nových produktů a podporu při jejich certifikaci a uvádění na trh. Umíme pomoci se získáváním finanční podpory pro vývoj inovativních produktů a služeb.


Zajištujeme tyto služby:
 
 • Pomáháme s konstrukčním návrhem nových výrobků a stavebních systémů včetně simulací mechanického chování a fyzického ověření jejich mechanických vlastností.
   
 • Spolupracujeme na návrhu stavebních výrobků z hlediska přenosu tepla a šíření vlhkosti v konstrukcích od tepelně-vlhkostních simulací přes ověření pomocí malorozměrových zkoušek i zkoušek v reálném měřítku až po dlouhodobé monitorování tepelně vlhkostního chování zabudovaných výrobků.
   
 • Komplexně navrhujeme stavební konstrukce a prvky z hlediska požární bezpečnosti včetně podpůrných simulací, malorozměrových požárních zkoušek a zajištění velkorozměrových zkoušek ve spolupráci s našimi partnery.
   
 • Měříme akustické vlastnosti stavebních prvků v nejmodernějších akustických komorách v ČR.
   
 • Dlouhodobě monitorujeme stavební prvky, konstrukce i celé budovy pomocí na míru postavených sítí čidel s bezdrátovým sběrem dat a jejich vizualizací v cloudu.
   
 • Posuzujeme životní cyklus stavebních výrobků (LCA) a zajišťujeme environmentální prohlášení o produktu (EPD), měření uhlíkové stopy výrobků a služeb.


Níže najdete detailní nabídky s příslušnými kontakty. Pokud máte specifické požadavky, neváhejte nás oslovit přímo.

Kontaktní osoba

Ing. Bohdan Víra, CSc.

Výsledky