SBToolCZ - metodika hodnocení komplexní kvality budov

[sbtool_logo_nove_h200.png]

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010. UCEEB se zapojil do vývoje aktualizované metodiky vydáváné v roce 2022 a dalším rozvoji nových variant SBToolCZ.

SBToolCZ nabízí developerům, architektům, projektantům, klientům a dalším zájemcům následující:

 • marketingový nástroj – certifikaci kvality budovy, která odpovídá míře souladu s principy udržitelné výstavby,
 • zhodnocení budovy v dopadu na životní prostředí včetně možné optimalizace tohoto dopadu,
 • inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí,
 • zhodnocení budovy po stránce technického provedení,
 • postihnutí sociálních dopadů stavby,
 • nástroj, který pomůže snížit provozní náklady a zlepšovat uživatelský komfort,
 • vyhodnocení kvality lokality, ve které bude navrhovaná budova stát.

Pozitiva certifikace SBToolCZ oproti zahraničním metodikám:

 • SBToolCZ je stále jediným lokalizovaným nástrojem v ČR,
 • jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry,
 • je veden v češtině,
 • je levnější,
 • data o výstavbě neopouštějí ČR,
 • SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní zahraniční metody.
 

Cíl certifikace metodikou SBToolCZ:

 • poskytnutí důvěryhodného certifikátu o shodě stavby s legislativními požadavky a s principy udržitelné výstavby,
 • zvýšení tržní hodnoty budov a snížení jejich provozních nákladů,
 • podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov EPBD II,
 • hodnocení budov v rámci aspektů v oblasti udržitelné výstavby,
 • optimalizační nástroj navrhování budov lépe splňujících požadavky klientů,
 • zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu,
 • podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov,
 • stimulace poptávky po udržitelných budovách,
 • stimulace výrobců vyrábět a uvádět na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí reagující na nový základní požadavek na stavby dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011,
 • motivační prvek pro výrobce připojovat k výrobku environmentální prohlášení o produktu EPD.
   
 

Jakým způsobem SBToolCZ certifikuje budovu?

 • SBToolCZ obsahuje sadu kritérií z oblasti udržitelné výstavby,
 • každé kritérium má bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem a české legislativě,
 • multikriteriální vyhodnocení kritérií, které je podloženo panelem expertů,
 • na základě obdrženého počtu bodů se stanovuje výsledná úroveň kvality.
 

Více informací na www.sbtool.cz.