Šetrné budovy a cirkulární stavebnictví

Hlavní výzkumný okruh

Na stavebnictví a provozování budov připadá v Evropě více než čtvrtina lidských vlivů na životní prostředí a přibližně třetina spotřeby surovin a produkce odpadů. Nové technologie a přístupy k navrhování a provozování budov nabízejí řešení, která umožňují tyto negativní dopady významně omezit. Šetrné budovy potřebují výrazně méně energie a surovin, poskytují zdravé vnitřní prostředí a přispívají ke kvalitnímu a komfortnímu životu ve městech i obcích. Využití principů oběhového hospodářství přinese razantní snížení produkce odpadů a zároveň pomůže uspořit čím dál cennější primární surovinové zdroje.

Jsme tvůrci metodiky SBToolCZ, která se používá pro hodnocení a certifikaci šetrných budov. Sami nebo na zakázku pro naše klienty vyvíjíme nové technologie pro budovy a města. Jejich nasazení výrazně přispěje k šetrnějšímu stavebnictví, a to zejména v oblasti úspor energie a surovin, snižování uhlíkové stopy a zlepšení kvality prostředí pro zdravý život uživatelů budov i celých městských čtvrtí. Vytváříme digitální nástroje, které usnadňují snižování uhlíkové stopy stavebních produktů v celém jejich životním cyklu.

Pomáháme investorům a developerům s tvorbou zadání a stanovením klíčových cílových indikátorů šetrných budov. Provádíme je celým procesem návrhu budov tak, aby bylo dosaženo optimálních parametrů v oblasti environmentální, sociální i ekonomické.

Přenášíme principy oběhového hospodářství do stavebnictví. Přispíváme tím ke snižování materiálové náročnosti staveb, pomáháme s využitím druhotných surovin ve stavebnictví a vyvíjíme a testujeme stavební výrobky obsahující recyklované materiály.

Všechny budovy se postupně dostanou do souladu s cíli udržitelného rozvoje. Budovy poháněné pouze energií z čistých zdrojů a postavené z ekologicky šetrných výrobků budou klimaticky neutrální a města budou připravena na změnu klimatu.

Stavebnictví se postupně stane bezodpadovým oborem, kde se bude v maximální možné míře opakovat dlouhodobé využití jednotlivých materiálů z obnovitelných surovin.

Aktuality

Zkoušeli jsme únosnost dřevobetonových stropních panelů

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se ve spolupráci s akciovou společností Zlínské stavby podílí na vývoji...

Podílíme se na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřuje ve spolupráci s kolegy z Manipal University Jaipur možnosti,...

Budova ČVUT UCEEB je součástí výstavy udržitelné architektury

Buštěhradské sídlo Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zastává významnou pozici mezi realizacemi prezentovanými...

Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při...

Výsledky