Šetrné budovy a cirkulární stavebnictví

Hlavní výzkumný okruh

Na stavebnictví a provozování budov připadá v Evropě více než čtvrtina lidských vlivů na životní prostředí a přibližně třetina spotřeby surovin a produkce odpadů. Nové technologie a přístupy k navrhování a provozování budov nabízejí řešení, která umožňují tyto negativní dopady významně omezit. Šetrné budovy potřebují výrazně méně energie a surovin, poskytují zdravé vnitřní prostředí a přispívají ke kvalitnímu a komfortnímu životu ve městech i obcích. Využití principů oběhového hospodářství přinese razantní snížení produkce odpadů a zároveň pomůže uspořit čím dál cennější primární surovinové zdroje.

Jsme tvůrci metodiky SBToolCZ, která se používá pro hodnocení a certifikaci šetrných budov. Sami nebo na zakázku pro naše klienty vyvíjíme nové technologie pro budovy a města. Jejich nasazení výrazně přispěje k šetrnějšímu stavebnictví, a to zejména v oblasti úspor energie a surovin, snižování uhlíkové stopy a zlepšení kvality prostředí pro zdravý život uživatelů budov i celých městských čtvrtí. Vytváříme digitální nástroje, které usnadňují snižování uhlíkové stopy stavebních produktů v celém jejich životním cyklu.

Pomáháme investorům a developerům s tvorbou zadání a stanovením klíčových cílových indikátorů šetrných budov. Provádíme je celým procesem návrhu budov tak, aby bylo dosaženo optimálních parametrů v oblasti environmentální, sociální i ekonomické.

Přenášíme principy oběhového hospodářství do stavebnictví. Přispíváme tím ke snižování materiálové náročnosti staveb, pomáháme s využitím druhotných surovin ve stavebnictví a vyvíjíme a testujeme stavební výrobky obsahující recyklované materiály.

Všechny budovy se postupně dostanou do souladu s cíli udržitelného rozvoje. Budovy poháněné pouze energií z čistých zdrojů a postavené z ekologicky šetrných výrobků budou klimaticky neutrální a města budou připravena na změnu klimatu.

Stavebnictví se postupně stane bezodpadovým oborem, kde se bude v maximální možné míře opakovat dlouhodobé využití jednotlivých materiálů z obnovitelných surovin.

Aktuality

Tým FIRSTLIFE ČVUT přiváží z mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 třetí místo v kategorii Comfort

V neděli 26. června skončila mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22. Mezi 16 týmy z Evropy a Asie byl také tým FIRSTLIFE...

Nabízíme řešení pro maximální využití odpadů ze staveb a demolic

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT podporuje společně se svým průmyslovým partnerem AZS Recyklace odpadu,...

Zkoušeli jsme únosnost dřevobetonových stropních panelů

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se ve spolupráci s akciovou společností Zlínské stavby podílí na vývoji...

Podílíme se na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřuje ve spolupráci s kolegy z Manipal University Jaipur možnosti,...

Výsledky