Spolupráce s výzkumnými organizacemi

Další nabídky
Výzkumným organizacím nabízíme spolupráci na výzkumných a vývojových projektech financovaných z veřejných i soukromých zdrojů. Zapojujeme se do rozličných typů národních i mezinárodních projektů, pro které máme k dispozici špičkové odborníky, moderní přístrojové vybavení a rozsáhlé experimentální plochy. 

Řešíme projekty s menším počtem partnerů zaměřené na vývoj konkrétních technologií, ale spolupracujeme i ve velkých konsorciích zaměřených na širší témata. Je pro nás klíčový společenský přínos projektů a usilujeme o to, aby výsledky projektů byly snadno a ve velké míře aplikovatelné v praxi, používaly se v reálném životě.

Vítáme spolupráci s partnery zaměřenými na inovace, mezioborovou spolupráci a udržitelný rozvoj společnosti.

Výsledky