Stanovení požárně technických charakteristik předmětů

Nabídka služby
Nabízíme přípravu, realizaci a interpretaci zkoušek chování jednotlivého předmětu na oheň. Chování lze zjišťovat jak v uzavřeném prostoru simulujícím menší místnost, tak v prostoru otevřeném neovlivněném zpětným sáláním tepla.


Nabídka zahrnuje:
  • návrh metodiky zkoušky s ohledem na předpokládané chování vzorku a na jeho předpokládané užití,
  • provedení zkoušky, případně série zkoušek,
  • protokol o zkoušce v českém nebo anglickém jazyce.

Výstupem zkoušky je nejčastěji tzv. rychlost uvolňování tepla (HRR, z anglického Heat Release Rate) a vizuální vyhodnocení hořlavosti výrobku. V okolí hořícího výrobku lze pomocí termočlánků a radiometrů zjišťovat teplotní a tepelné pole a lze taktéž provést základní analýzu zplodin hoření (CO, CO2, optická hustota kouře).

Výsledky zkoušky je možné využít při matematickém modelování dynamiky požáru v prostoru.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Výsledky

1

Envilop

Envilop je návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva. Lehký obvodový plášť byl navržen v rámci projektu Inteligentní budovy (CZ.1.05/3.1.00/13.0283) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financován EU a státním rozpočtem České republiky.

Zobrazit více