Testujeme řešení pro snížení environmentálních dopadů vysokohodnotných betonů

Aktualita, 21.12.2022
Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT experimentálně ověřuje možnosti nahrazení primárních surovin ve vysokohodnotném betonu.

Tým Kompozitní konstrukce ČVUT UCEEB pod vedením Terezy Pavlů dlouhodobě testuje a vyvíjí vysokohodnotné betony (HPC), a to především v kombinaci s textilní výztuží, tzv. TRC. Zároveň se dlouhodobě věnujeme využití recyklovaných materiálů jako náhrady primárních surovin v betonech.

Aktuálně se snažíme propojit obě tato témata. Na základě experimentálního výzkumu jsme si ověřili, zda je možné v HPC nahradit cenné primární suroviny recyklovaným betonem, odpadním sklem z výroby šperků či keramiky. Z výsledků zatím vyplývá, že tyto recyklované materiály je skutečně možné úspěšně využít v HPC. Z těchto směsí pak lze po přidání textilní výztuže vyrobit například prvky městského mobiliáře nebo designové prvky v interiéru či exteriéru budov.

Úspěšné řešení povede ke snížení zátěže skládek a nároků na těžbu primárních surovin, a tím pádem i k snadnějšímu přechodu na oběhové hospodářství. Dalším pozitivem je snížení uhlíkové stopy HPC, která není příznivá z důvodu vysokého množství cementu ve směsi.

Další motivací je ekonomické hledisko. HPC je obecně velmi drahé a využití recyklovaných materiálů může snížit finanční náklady spojené s jeho výrobou.

Související aktuality: