Vytvořili jsme metodiku pro adaptaci škol na změnu klimatu v Praze

Aktualita, 31.10.2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravilo pro pražský magistrát publikaci, která pomůže lépe navrhovat a plánovat rekonstrukce školských budov. Cílem je snižovat dopady těchto staveb na změnu klimatu a zároveň zvyšovat jejich komplexní kvalitu z hlediska architektonického, provozního i technického.
 
Příručka je určena ředitelům škol, zřizovatelům, provozovatelům, uživatelům a v neposlední řadě také architektům a projektantům. Tým Udržitelné výstavby ČVUT UCEEB pod vedením Jana Růžičky v ní podrobně vysvětluje, jak probíhá celý proces realizace investičního záměru a jakým způsobem do něj mohou investoři vstupovat, aby zlepšili kvalitu školských staveb.
 
Kromě toho podává návod, jak zapojit jednotlivé aktéry do participativního plánování a představuje řadu technických opatření k adaptaci školských budov na změnu klimatu. Důležitou částí publikace je komplexní přehled konkrétních příkladů technických opatření na školských stavbách z různého období výstavby a příklady dobré praxe.
 
Na území hlavního města Prahy se nachází přes tisíc školských staveb, které postupně procházejí rekonstrukcemi. Nabízí se tak příležitost plánovat v rámci těchto investic také renovace, jež sníží dopady na životní prostředí a pomohou se přizpůsobit novým klimatickým podmínkám.
 
Publikace je pro všechny zájemce volně ke stažení. Věříme proto, že se stane dobrou inspirací pro zřizovatele škol nejen v Praze, ale i v dalších městech.