Vyvinuli jsme flexibilní stavební systém pro energeticky efektivní bytové domy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo ve spolupráci se společnostmi RD Rýmařov a ŽPSV vývoj prefabrikovaného konstrukčního systému pro výstavbu bytových domů nové generace.

"V rámci projektu TiCo vznikla na naší výzkumné ploše experimentální budova, která ukazuje možnosti prefabrikovaného stavebního systému využívajícího nosný železobetonový skelet a prefabrikované dřevěné panely. Systém by měl nalézt využití především při udržitelné a rychlé výstavbě bytových domů," říká Štěpán Mančík z Týmu udržitelné výstavby ČVUB UCEEB.

Životaschopnost a uplatnitelnost systému TiCo na trhu je stále otázkou zkoumání a ověřování. Ovšem již teď je jasné, že má potenciál na to vyřešit část palčivých problémů současného stavebnictví, jako je například nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a zkušených řemeslníků. Zprůmyslnění výroby by navíc přineslo zefektivnění procesu výstavby a snadnější hlídání kvality.

Více detailů o projektu si můžete přečíst na portálu TZB-info.cz v článku TiCo – prefabrikovaný stavební systém pro bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí.

Projekt Flexibilní stavební systém na bázi dřeva a vysokohodnotného betonu pro energeticky efektivní bytové domy je podporován z programu MPO Trio (číslo projektu FV10685).

mpo-logo.jpg
tico-web-ctv-001.jpg