Aktuality

Naše MAGDA získala dva patenty

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo vývoj mobilního autonomního zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti, které se vejde na korbu běžné dodávky a bude v pouštním prostředí fungovat jako nouzový zdroj vody. Jeho...

Recyklované materiály bude možné použít i na zelené střechy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a partneři z národního centra kompetence CAMEB navrhli a analyzovali koncept mokřadně-extenzivní zelené střechy zavlažované předčištěnou šedou vodou a využívající v substrátu recyklovanou...

Naše metodika pro hodnocení kvality bytových domů získala certifikaci

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo metodiku pro hodnocení kvality bytových domů z pohledu jejich adaptace na klimatické změny, omezování emisí skleníkových plynů a odolnosti vůči náhlým šokům, která bude zdarma dostupná...

Pozvánka na webinář – Obnovitelné zdroje energie v průmyslu

Uvažujete o snížení energetické náročnosti své výroby? Chcete poznat možnosti implementace obnovitelných zdrojů energie (OZE) do výroby nebo provozu? Zajímají Vás konkrétní zkušenosti firem, které takové projekty úspěšně realizovaly? Univerzitní...