Aktuality

Podílíme se na vzniku inteligentního rodinného domu

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se spolu s dalšími partnery podílí na stavbě rodinného domu v Omicích u Brna, který bude sloužit pro běžné bydlení a zároveň jako testovací objekt k ověření spolupráce střešní fotovoltaické...

Průvanu od okna zabrání vytápěný parapet

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zkoumalo vliv různých typů elektrického vytápění na proudění vzduchu v místnosti. Ukázalo se, že absence otopné plochy pod oknem může vést ke vzniku obtěžujícího průvanu. Další vývoj se proto...

Navrhli a vyhodnotili jsme opatření pro omezení přehřívání nemocničního pavilonu v Hradci Králové

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zpracovalo v první polovině letošního roku studii proveditelnosti omezení přehřívání jednoho z pavilonů v areálu Staré nemocnice. Vyhodnocení navržených opatření pomocí hodinové simulace a...

Aplikace funkcionalizovaných nanovláken může změnit dosavadní policejní praxi

Laboratoř pokročilých biomateriálů Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT pracuje na výzkumu nanovláken umožňujících citlivější zachycení pachových stop. Jejich využití v kombinaci s možnou instrumentální analýzou může vést nejen k...