Aktuality

Dokončili jsme projekt FINERPOL

Posledním březnovým dnem skončila realizace mezinárodního projektu FINERPOL zaměřeného na finanční nástroje pro energetické renovace budov. Z České republiky se ho spolu s ČVUT UCEEB účastnilo také hlavní město Praha.

Spolupracujeme s Kladnem na přípravě energeticky plusové čtvrti

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pokračuje společně s městem Kladno v realizaci projektu SPARCS. Cílem je významně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

Zkoušíme možnosti ochrany dřeva pomocí oxidu titaničitého

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zkoumají působení oxidu titaničitého na povrch dřeva. Získaná data budou sloužit k vytvoření nové metody pro posouzení vlivu fotoaktivních materiálů na dřevní hmotu.

Podílíme se na maximálním využití recyklovaných materiálů v rozebíratelných domech

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vyvinul ve spolupráci s firmou AZS 98, s.r.o. betonové směsi s recyklovaným kamenivem, které jsou nyní používány při výstavbě rodinných domů poblíž Plzně.