Aktuality

Dokončujeme prototyp čerpadlové jednotrubkové otopné soustavy 4.0

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí prototyp řídicího členu IQ-pump pro čerpadlové jednotrubkové otopné soustavy a plánuje jeho pilotní nasazení v reálné budově.

Spolupracujeme na zkvalitňování veřejné výstavby

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravuje webový nástroj, který zástupce obcí provede procesem přípravy veřejných stavebních projektů, pomůže jim zapojit odborníky i veřejnost a podpoří jejich informované rozhodování.

Vyvinuli jsme energeticky aktivní lehké obvodové pláště budov

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT od roku 2015 zkoumalo spolu s průmyslovým partnerem SKANSKA, a.s. oblast LOP (nyní Wieden, s.r.o.) možnosti integrace energetických prvků do fasádních modulů lehkých obvodových plášťů (LOP).

Modelujeme tepelnou degradaci a hoření deskových materiálů na bázi dřeva

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji matematického modelu, který se uplatní v oblasti požární bezpečnosti staveb a zjišťování příčin požáru jako alternativa nebo nadstavba fyzických požárních zkoušek.