Aktuality

Zahájili jsme vědeckou spolupráci s partnery z Polska
Členové týmu Participativního plánování a designu ČVUT UCEEB budou s polskými partnery realizovat dva projekty základního výzkumu....
Odborníci na udržitelnou výstavbu budov se sjeli do Prahy
Ve dnech 4. až 6. července 2022 v Praze proběhla mezinárodní vědecká konference Central Europe towards Sustainable Building 2022, kterou...
Úspěšně jsme zakončili projekt zaměřený na zlepšení mezinárodní vědecké spolupráce
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT získalo nejlepší možné hodnocení za realizaci mezinárodního projektu „Zvýšení...
Zjistili jsme možnosti obnovitelných zdrojů pro soustavu centralizovaného zásobování teplem
Pro společnost ČEZ Teplárenská provedlo ČVUT UCEEB analýzu, jak nahradit stávající dodávku tepla z parovodu pro soustavu zásobování teplem...

UCEEB v roce 2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se od svého založení v roce 2013 dynamicky rozvíje a roste. I v roce 2020 se podařilo dokončit celou řadu výzkumných úkolů.

Zjistit více

210

Zaměstnanců

130+

Zrealizovaných projektů

34

Objem smluvního výzkumu v mil. Kč

Naše akce

Výsledky

Vybrané projekty