Aktuality

Chceme se zapojit do výzvy European Green Deal

Evropská komise schválila konečné znění výzvy European Green Deal v rámci programu Horizont 2020. Výzva je zaměřena na výzkum a inovace s cílem podpořit udržitelný společenský přechod EU směrem ke klimaticky neutrální, zelené a inovativní Evropě...

Pracujeme na vývoji nového řešení pro využívání biomasy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se dlouhodobě věnuje zvyšování efektivity využití biomasy. Příkladem je úspěšný vývoj jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla WAVE, na který navazuje nový projekt plně automatické...

Zúčastnili jsme se reVize Typologie

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov vystoupili na letošním ročníku konference s názvem reVize Typologie, kterou od roku 2018 pořádá Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT. Tématem bylo provozní vyhodnocení budov...

Přispěli jsme ke vzniku publikace „Energetické úspory SME firem a jak na ně“

Kolektiv vědců z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se autorsky podílel na vzniku publikace s názvem „Energetické úspory SME firem a jak na ně“, kterou vydalo Národní centrum energetických úspor.