Aktuality

Certifikace SBToolCZ pomůže obcím a krajům k dotacím na přípravu projektů bytových domů
V rámci nové výzvy Ministerstva pro místní rozvoj bude možné žádat o finanční podporu výstavby či rekonstrukce bytových domů. Kvalita...
Zelená linka metra se skutečně zazelenala
Navrhli a postavili jsme inteligentní nízkoúdržbovou instalaci naplněnou rostlinami ve stanici metra A Můstek. Inovativní prvek městského...
Provedli jsme dynamickou simulaci výzkumného centra CirkArena
Podílíme se na zrodu nového výzkumně-vývojového centra pro cirkulární ekonomiku, které by mělo vzniknout recyklací brownfieldu – staré...
Pomohli jsme ve vývoji inovativní konstrukce rodinného domu
Podíleli jsme se na vznku pilotního rodinného domu na bázi ocelového skeletu opláštěného panely s vysokým tepelným a difuzním odporem....

UCEEB v roce 2022

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se od svého založení v roce 2013 dynamicky rozvíje a roste. I v roce 2022 se podařilo dokončit celou řadu výzkumných úkolů.

Zjistit více

216

Zaměstnanců

160+

Zrealizovaných projektů

27

Objem smluvního výzkumu v mil. Kč

Naše akce

Výsledky