Aktuality

Zelená střecha roku 2021 nám přinesla uznání odborníků

Budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se představila v osmém ročníku soutěže Zelená střecha roku, v němž získala čestné uznání za výzkum pro společnost Metrostav.

Otestovali jsme využití nanovláken při odhalování virů a bakterií

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyzkoušelo ve svých laboratořích možnosti využití nanovláken při detekci drobných cizorodých částic v plynu, jako jsou například viry nebo bakterie v lidském dechu. Testy proběhly na zakázku...

Dokončili jsme nástroj pro zkvalitňování veřejné výstavby

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a Národní sítí Zdravých měst (NSZM) ČR vyvinulo webový nástroj pro podporu zadávání kvalitních a udržitelných veřejných stavebních projektů, který bude...

Připravujeme mezinárodní konferenci CESB22

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov zahájilo ve spolupráci s Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem ČVUT přípravy na mezinárodní konferenci Central Europe towards Sustainable Building 2022 (Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě...

Vybrané projekty