Aktuality

Zveme na webinář: Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

ČVUT UCEEB Vás zve na interaktivní webinář s názvem Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí, který se bude konat prostřednictvím platformy MS Teams 28. dubna od 9:00 do 11:30 pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Akce je...

Stáhněte si průvodce, jak udržitelně hospodařit s dešťovkou ve veřejných prostranstvích

Metodika věnující se udržitelnému nakládání s dešťovými vodami v městském prostředí – to je právě dokončený výsledek dvouleté spolupráce Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,...

Zveme partnery ke spolupráci v demonstračním projektu Horizon Europe

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze nabízí příležitost českým městům, obcím a investorům do sociálního bydlení zapojit se společně do mezinárodního konsorcia jako partner žádosti Horizon Europe se zaměřením na tzv. „...

Kvalitní domy odolají i pandemii

ČVUT v Praze se podílelo na vzniku a vývoji metodiky hodnocení resilience bytových domů, navazující na nástroj SBToolCZ (Sustainable Building Tool CZ). Ten už řadu let slouží k posuzování a certifikaci kvality budov, jejich vlivu na životní...

Vybrané projekty