Pomáháme rozmotat Alzheimerův uzel

Aktualita, 19.05.2022
Téměř rok připravovali odborníci z ČVUT UCEEB pro Sociální služby města Kroměříž dokument s názvem „Koncepce možností zapojení technických prostředků do komunikace, pochopení a péče o osoby s demencí“, který přispěje k širšímu využití ICT technologií v oblasti ústavní péče o nemocné Alzheimerovou chorobou.

V rámci zakázky vytvořili odborníci z týmů Personalizovaná telemedicína a Participativní plánování a design dokument obsahující výsledky expertních rozhovorů s představiteli sociálních služeb, pečovateli, klienty a jejich rodinami. Na základě požadavků cílových skupin byl navržen ucelený systém pro realizaci komunikačního trojúhelníku klient-pečovatel-rodina.

Tento systém využívá moderních ICT nástrojů pro organizaci práce, IoT senzorů pro zajištění bezpečí klientů i budov, inovativních metod komunikace prostřednictvím sociálních sítí i tradičních telefonních informačních linek a chatovacích nástrojů. Důraz byl kladen na maximální možnou automatizaci zpracování a sdílení dat. Využitý participativní způsob řešení projektu ve výsledku odráží potřeby všech zapojených skupin a přináší koncepci, která se maximálně přizpůsobuje praxi.

Více o projektu Sociální služby Kroměříž s názvem Alzheimerův uzel si můžete přečíst zde.

Zdroj fotografie: Unsplash