Aktuality

Připravujeme změny technických norem požární bezpečnosti staveb
Česká agentura pro standardizaci uzavřela s ČVUT UCEEB rámcovou smlouvu na řešení souboru 12 rozborových úkolů, jejichž výsledky ovlivní budoucí...
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT slaví 10. výročí zahájení výzkumné činnosti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) bylo založeno v roce 2012 jako mezioborový vědeckovýzkumný ústav ČVUT v Praze s posláním...
Pražská nemocnice má nejpokročilejší cirkadiánní osvětlení na světě
Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) bylo na exponovaném pracovišti koronární jednotky instalováno pokročilé cirkadiánní osvětlení s...
Geotermální zdroje tepla jsou efektivnější
Výzkumný tým Obnovitelné zdroje energie ČVUT UCEEB provedl na objednávku Ministerstva životního prostředí ČR porovnání efektivity zdrojů tepla na...

UCEEB v roce 2022

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se od svého založení v roce 2013 dynamicky rozvíje a roste. I v roce 2022 se podařilo dokončit celou řadu výzkumných úkolů.

Zjistit více

216

Zaměstnanců

160+

Zrealizovaných projektů

27

Objem smluvního výzkumu v mil. Kč

Naše akce

Výsledky