News

Inovujte a vyvíjejte s UCEEB

ČVUT UCEEB nabízí vývojové služby pražským podnikům. Jste malý nebo střední podnik (MSP) se sídlem v Praze? Máte zájem inovovat svůj produkt ve spolupráci s univerzitou? ...

Den otevřených dveří v UCEEB bude tematicky zaměřený na obnovitelné zdroje při výrobě energie a tepla

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) otevře své dveře odborné veřejnosti dne 21. března 2018 od 13.00 hodin v Buštěhradě u Kladna. Při této příležitosti je pro registrované účastníky připraven program se zajímavými...

Lighting in higher education classrooms

The use of natural light in educational spaces contributes to improve student’s performance from different perspectives such as health and comfort, it also favors the decrease of energy consumption and provides with the most suitable light for human...

3D Printing

At UCEEB, we use the 3D printing technology called Fused Deposition Modelling (FDM), which creates one layer after another by heating thermoplastic material. This technology is used in our 3D printing centre for rapid prototyping Stratasys Fortus...