Aktuality

Filtrovat dle roku


Pomáháme Centru Černý Most s výběrem tepelných čerpadel
Výzkumný tým Obnovitelné zdroje energie ČVUT UCEEB zpracoval technickou studii nasazení tepelných čerpadel pro vytápění v budově Centra...
Obce už mluví o vodě
Členky výzkumných týmů ČVUT UCEEB vystoupily společně s dalšími odborníky na konferenci zaměřené na komunikaci měst s veřejností při...
Zkoušeli jsme vlastnosti desek CETRIS BASIC
Výzkumný tým Konstrukční inženýrství ČVUT UCEEB v rámci spolupráce s divizí CETRIS akciové společnosti CIDEM Hranice experimentálně...
Používáme demoliční odpad a čistírenský kal v substrátu pro zelené střechy
V Karviné byla instalována udržitelná zelená střecha se substrátem RECIHLI, který vyvinul výzkumný tým Městská ekohydrologie ČVUT UCEEB ve...
Sustainability Summit hledá ty nejlepší udržitelné projekty
Realizovali jste v posledních letech úspěšný udržitelný projekt? Pokud ano, nominujte ho do konferenčního programu druhého Czech & Slovak...
Připravujeme mezinárodní vzdělávací kurz na téma plánování energeticky plusových čtvrtí
V rámci mezinárodního projektu SPARCS se podílíme na přípravě volně dostupného vzdělávacího kurzu, který zájemcům zprostředkuje rozsáhlé...
Lampa Sunflow získala prestižní mezinárodní ocenění
V globální soutěži světelného designu LIT Lighting Design Awards 2023 uspěla biodynamická cirkadiánní LED stojací lampa Sunflow, kterou...
Testujeme komplexní systémy pro vytápění
Ve spolupráci se společností Regulus se zabýváme pokročilým řízením tepelných čerpadel podle predikované ceny a emisní náročnosti...
Otestovali jsme požární odolnost systému ecokit
Odborníci z požární laboratoře ČVUT UCEEB provedli ověřovací zkoušky konstrukčního systému na bázi dřeva ecokit. Jejich cílem bylo pomocí...
Hledáme cesty k nulovým emisím skleníkových plynů z budov
Výzkumný tým Udržitelná výstavba ČVUT UCEEB se zapojil do projektu zaměřeného na opatření vedoucí k praktickému dosažení nulových emisí...
Laser vyčistí vzduch i povrchy v laboratořích
Ve spolupráci se společností Narran vyvíjíme inovativní řešení pro dekontaminaci povrchů a ovzduší v prostředí čistých místností.
Vytváříme environmentální prohlášení o produktech
Výzkumný tým Udržitelná výstavba ČVUT UCEEB sehrál klíčovou roli při tvorbě EPD pro výrobky společnosti Fenix Trading s.r.o. Nově vytvořené...
Certifikace SBToolCZ pomůže obcím a krajům k dotacím na přípravu projektů bytových domů
V rámci nové výzvy Ministerstva pro místní rozvoj bude možné žádat o finanční podporu výstavby či rekonstrukce bytových domů. Kvalita...
Zelená linka metra se skutečně zazelenala
Navrhli a postavili jsme inteligentní nízkoúdržbovou instalaci naplněnou rostlinami ve stanici metra A Můstek. Inovativní prvek městského...
Provedli jsme dynamickou simulaci výzkumného centra CirkArena
Podílíme se na zrodu nového výzkumně-vývojového centra pro cirkulární ekonomiku, které by mělo vzniknout recyklací brownfieldu – staré...
Pomohli jsme ve vývoji inovativní konstrukce rodinného domu
Podíleli jsme se na vznku pilotního rodinného domu na bázi ocelového skeletu opláštěného panely s vysokým tepelným a difuzním odporem....
Zpřesňujeme standardizované laboratorní zkoušky
Výzkumný tým Stavební fyzika ČVUT UCEEB dlouhodobě odhaluje příčiny chyb standardních zkoušek tepelně-vlhkostního chování stavebních...
Testujeme průsvitnou střechu
Naši odborníci zkoumají vnitřní prostředí v prostoru, jehož součástí je střešní plášť NEBESYS, který z vnějšku vypadá jako naprosto běžná...
Zkoumáme únosnost dřevěných nosníků se zářezem
Ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) AV ČR a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně...
Testujeme výrobky Ytong
Navázali jsme spolupráci se společností Xella CZ, která vyrábí pórobetonové tvárnice. Cílem je zjistit pomocí zkoušek reálné hodnoty...
Dekarbonizace, cirkulární ekonomika a vývoj zelených technologií jsou zásadními tématy pro udržitelnost ve stavebnictví. Ministr Hladík navštívil naše výzkumné centrum.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze navštívil ministr životního prostředí Petr Hladík a seznámil se s aktuálním...
Série moderovaných diskuzí Budovy pro budoucnost představuje vývoj a budoucnost ve stavebnictví
ČVUT UCEEB a online TV kanál Tvize společně přichystaly sérii čtyř moderovaných diskuzí, jež otevírají témata, která kladou důraz na...
Naše senzory ohlídají železobetonové mosty
Úspěšně jsme dokončili implementaci senzorického systému do železobetonové předepjaté mostní konstrukce.
Pokračujeme v přípravách na dekarbonizaci stavebnictví
Účastníme se mezinárodního projektu INDICATE s cílem získat ucelená data o uhlíkové stopě budov v celém jejich životním cyklu.
Naše bezkontaktní sběrače zaujaly ve Vatikánu
Vyvinuli jsme bezkontaktní sběrače mikroskopických materiálů, které by mohly být použity při zkoumání a ochraně Turínského plátna.
Evropský týden udržitelného rozvoje
Zapojili jsme se do Evropského týdne udržitelnosti pro rok 2023. Vyplňte náš dotazník a zařaďte se do slosování o ceny.
Vylepšujeme provoz systémů centralizovaného zásobování teplem
Ve spolupráci se společností Feramat Energies jsme dokončili výzkumný projekt zaměřený na vývoj nástrojů pro optimalizaci provozu systémů...
Připravili jsme koncept komunální energetiky pro město Slaný
Ceny energií hrají v rozpočtu měst a obcí důležitou roli a řada jejich zástupců hledá způsoby, jak energetickou náročnost jimi...
Radegast připravil pivo z naší vody
Ve spolupráci s pivovarem Radegast vznikla limitovaná edice ležáku Futur, na jehož výrobu byla použita voda ze vzdušné vlhkosti získaná...
Nabízíme testování střešních izolací před instalací fotovoltaických panelů
Nabízíme laboratorní měření pevnosti tepelných izolantů, které majitelům domů poskytne ideální podklad pro správný návrh přitížení kotvicí...
Spolupracujeme na vývoji stavebního systému ecokit
Podílíme se na vývoji prefabrikovaného konstrukčního systému, jež umožňuje svépomocí postavit dům doslova během několika týdnů.
Jsme v centru výzkumu energeticky plusových čtvrtí
Účastnili jsme se konference v Lisabonu s názvem „Energie v zastavěném prostředí – klimaticky orientovaná řešení pro příští generace měst...
Karvinští školáci a studenti úspěšně navrhli fotovoltaické systémy
V rámci mezinárodního projektu ARV jsme pro studenty středních a základních škol v Karviné připravili semináře zaměřené na snižování...
Připravujeme české stavebnictví na dekarbonizaci
Pomáháme českým firmám s přípravou na povinné vyčíslování uhlíkové stopy budov v celém jejich životním cyklu.​
 
Při výběru oken je nejdůležitější světlo
V rámci projektu Zdravé okno zkoumáme stavebně-fyzikální vlastnosti​ velkorozměrových vzorků zabudovaných oken s důrazem na jejich...
Navštívili jsme bavorskou Mekku obnovitelných zdrojů energie
V rámci projektu Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti jsme navštívili bavorský Hassfurt, který je vzorovým...
Spustili jsme měřicí dvojčata
Zahájili jsme provoz nového měřicího vybavení Twins, které poskytuje rozsáhlé možnosti pro měření tepelně-vlhkostních veličin, úrovně...
Naučte se navrhovat fotovoltaické systémy s pomocí softwaru
Zveme vás na jednodenní kurz navrhování FVE systémů.
Zkoumáme využití recyklovaného betonu v novostavbách
V rámci mezinárodního projektu se budeme podílet na aktivitách spojených s využitím  betonů s recyklovaným kamenivem pro konstrukční prvky...
Vyvíjíme řešení pro levné měření emisí v průmyslu
Dokončujeme finální prototyp modulárního emisního dataloggeru pro levné orientační měření emisí ve spalinách ze spalovacích zdrojů v...
Pomáháme městům mluvit o vodě
V rámci projektu Obce mluví o vodě upozorňujeme na důležitost komunikace mezi radnicemi a veřejností.
Z Bavorska k nám přijela Elektra
Testujeme možnosti uplatnění radiální turbíny v decentralizovaných systémech kogenerace.
Navrhli jsme řešení pro energetické zásobování české ambasády v Bejrútu
Pro areál českého zastoupení v Bejrútu jsme navrhli řešení s využitím bateriového fotovoltaického systému.
Naše senzory dostaly nový kabát
Vyvinuli jsme kombinované senzory kvality vnitřního prostředí s přírodním designem.
EWA se představila Australanům
V Austrálii jsme představili zařízení EWA, naši nejnovější technologii pro získávání vody ze suchého vzduchu.
Nabízíme komplexní posouzení kvality vnitřního prostředí v akustických budkách
Provádíme laboratorní analýzy pro kompletní posouzení kvality vnitřního prostředí akustických budek.
Seznamte se s online nástrojem pro hodnocení udržitelnosti budov
Metodika SBToolCZ je jako jediná z certifikačních nástrojů hodnocení udržitelnosti budov plně přizpůsobena českému prostředí a...
Zkoušíme moderní metody pro ošetření a léčbu včelstev
Testujeme možnosti využití biodegradabilních nanovláken při léčbě onemocnění včelstev.
Pracujeme na transformaci soustav centralizovaného zásobování teplem
Podílíme se na mezioborovém projektu, který má za cíl zasadit dekarbonizaci soustav centralizovaného zásobování teplem (SCZT) do širšího...
Vyvinuli jsme metodiku pro správné zadávání vstupních parametrů do modelů hoření dřeva
Podíleli jsme se na vzniku certifikované metodiky, která odborníkům ukáže správný směr při zadávání vstupních parametrů do matematických...
Vlády a odvětví stavebnictví ve třech evropských zemích zahajují projekt zaměřený na data o budovách, který má podpořit plnou dekarbonizaci
Česko, Irsko a Španělsko budou prvními zeměmi, které se zapojí do nové iniciativy, jejímž cílem je zvýšit dostupnost kvalitních údajů o...
Náš software pomůže majitelům budov snižovat náklady na energie a zároveň stabilizovat síť
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a společností Elpramo úspěšně dokončilo tříletý projekt...
Energií nabité setkání – evropští inovátoři se sjedou do Kladna
Město Kladno spolu s ČVUT UCEEB hostí v příštím týdnu evropské odborníky v oblasti chytré a udržitelné energetiky a zástupce měst z více...
Ověřujeme účinnost hašení motorových prostorů autobusů nad rámec evropských požadavků
Požární laboratoř ČVUT UCEEB již v minulosti provedla ověřovací a certifikační zkoušky hasicích systémů motorových prostorů podle Předpisu...
Energeticky plusové čtvrti budou i v Praze
Zástupci ČVUT UCEEB, pražského magistrátu a městských firem se společně zúčastnili oficiálního zahájení mezinárodního projektu ASCEND...
Potvrdili jsme funkčnost našeho konceptu skladování elektřiny
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach úspěšně dokončilo testování...
Uspořádali jsme seminář pro Ocelářskou unii
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravilo pro zástupce Ocelářské unie workshop s cílem seznámit je s problematikou...
Vyrazili jsme do Polska pro inspiraci a zkušenosti
Členové týmu Participativní plánování a design ČVUT UCEEB absolvovali studijní návštěvu Varšavy a bytového družstva Wrocław-Południe ve...
Naše zelená střecha úspěšně využívá recyklované materiály a šedou vodu
Odborníci z ČVUT UCEEB dokončili další úsek vývoje experimentálního konceptu mokřadně‑extenzivní střechy, který zahrnuje využití...
Nová verze národní metodiky hodnocení udržitelnosti budov SBToolCZ sjednocuje kritéria a systematizuje je napříč hodnocenými typologiemi budov, nově se věnuje i budovám terciárního vzdělávání a pracuje i s BIM
České vysoké učení technické v Praze spolu s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha a Výzkumným ústavem pozemních staveb – certifikační...
Analyzujeme únosnost a tuhost stěnových panelů
Pro společnost TESAŘSTVÍ BISKUP, s. r. o. provedlo ČVUT UCEEB desítky destruktivních zkoušek CLT panelů a nadokenních překladů z mechanicky...
Zapojili jsme se do meziuniverzitního projektu CRP UNILEAD I
Celkem 24 českých univerzit se v roce 2022 podílelo na projektu, jehož cílem je jejich vzájemná podpora při naplňování cílů udržitelného...
Testujeme zdroje zcela obnovitelného tepla v Litoměřicích
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je členem konsorcia projektu SYNERGYS, jednoho ze strategických projektů Operačního...
Testujeme řešení pro snížení environmentálních dopadů vysokohodnotných betonů
Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT experimentálně ověřuje možnosti nahrazení primárních surovin ve...
Výroční konference UCEEB shrnula letošní rok plný inovací
Minulý týden na Masarykově koleji proběhla první interní výroční konference Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT....
Šest desítek zástupců evropských měst přijelo do Prahy na první setkání platformy CrAFt Cities
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zorganizovalo ve spolupráci s Operátorem ICT mezinárodní konferenci a vzdělávací...
Naučte se u nás navrhovat a montovat fotovoltaické systémy
Odborníci z výzkumného týmu Fotovoltaické systémy ČVUT UCEEB zajišťují ve spolupráci s Cechem akumulace a fotovoltaiky (CAFT) školení pro...
Náš odborník získal ocenění za zásluhy o rozvoj české energetiky
Český svaz zaměstnavatelů v energetice udělil Stříbrnou medaili prof. Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky. Jejím novým...
Nanovlákenné membrány Metamorph zachytí a zpracují oxid uhličitý
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji technologie pro záchyt a průmyslové využití CO2. Na...
EXPO 2020 v Dubaji skončilo, vývoj technologie S.A.W.E.R. stále pokračuje
Zařízení na získávání vody z prostředí pouštního vzduchu, vyvinuté Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ve spolupráci s...
ČVUT se představilo na mezinárodním kongresu Smart City Expo World 2022
V Barceloně minulý týden proběhl každoroční Smart City Expo World Congress. V rámci expozice hlavního města Prahy prezentovalo Univerzitní...
Stalone může pomoci Ukrajině
Ukrajinská elektroenergetická infrastruktura i zásobování teplem jsou značně poškozené, obnovování některých zejména teplárenských technologií může...
Dům našeho týmu ze soutěže Solar Decathlon Europe bude součástí výzkumu a vzdělávání
V červnu proběhlo v německém Wuppertalu finále mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22. Mezi 16 postavenými domy týmů z...
Připravujeme podmínky pro vznik energetických komunit
Od února letošního roku běží spolupráce Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se Sdružením energetických manažerů měst a...
Vytvořili jsme metodiku pro adaptaci škol na změnu klimatu v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravilo pro pražský magistrát publikaci, která pomůže lépe navrhovat a plánovat...
Sledujeme chování optických senzorů v betonu
Výzkumné týmy Konstrukční inženýrství a Elektronické systémy a diagnostika ČVUT UCEEB zkoumají chování optovláknových systémů pro měření...
ČVUT spolupracuje na dostupném bydlení s dceřinou společností České spořitelny
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze včera podepsalo memorandum o spolupráci se společností Dostupné bydlení...
S.A.W.E.R. získal ocenění za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN
Asociace společenské odpovědnosti udělila Cenu SDGs technologii S.A.W.E.R., která samostatně vyrábí vodu ze suchého pouštního vzduchu pouze...
Zapojte se do studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt revitalizace dolu Frenštát v Trojanovicích
Obec Trojanovice pořádá studentskou soutěž o nejlepší urbanistický projekt revitalizace dolu Frenštát v Trojanovicích. Soutěž se věnuje...
Získali jsme evropský patent pro novou vzduchotechnickou jednotku
Po čtyřech letech intenzivní práce multidisciplinární výzkumný tým ČVUT UCEEB úspěšně dokončil unikátní vzduchotechnickou jednotku, která...
Řešíme požární bezpečnost odvodňovacích vpustí
Požární laboratoř ČVUT UCEEB začala před více než rokem spolupracovat se společností ACO Industries k.s. na vývoji speciálních...
Cérka mění bývalý důl na místo k životu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na konceptu revitalizace areálu nevyužívaného dolu Frenštát v...
Dobře navržené domy se v létě nepřehřívají
V našich klimatických podmínkách zatím není přehřívání bytových domů ústředním tématem veřejné debaty, která se kvůli prudkému...
Vizualizujeme proudění vzduchu
Moderní vybavení buštěhradských laboratoří ČVUT UCEEB umožňuje provádět analýzu a vizualizaci proudění vzduchu pomocí PIV anemometrie,...
Ověřili jsme chování Original Prusa Enclosure při požáru
Požární laboratoř ČVUT UCEEB společně se společností Prusa Research a.s. ověřila chování 3D tiskáren v nově vyvíjeném boxu Original Prusa...
I vaše město může být součástí Nového Evropského Bauhausu
V rámci mezinárodního projektu CrAFt, který v České republice rozjíždí ČVUT UCEEB ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Operátorem ICT...
NextPHAGE vyléčí infikované rány i bez antibiotik
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí a testuje zdravotnické prostředky nové generace, které díky využití...
Zahájili jsme vědeckou spolupráci s partnery z Polska
Členové týmu Participativního plánování a designu ČVUT UCEEB budou s polskými partnery realizovat dva projekty základního výzkumu....
Odborníci na udržitelnou výstavbu budov se sjeli do Prahy
Ve dnech 4. až 6. července 2022 v Praze proběhla mezinárodní vědecká konference Central Europe towards Sustainable Building 2022, kterou...
Úspěšně jsme zakončili projekt zaměřený na zlepšení mezinárodní vědecké spolupráce
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT získalo nejlepší možné hodnocení za realizaci mezinárodního projektu „Zvýšení...
Zjistili jsme možnosti obnovitelných zdrojů pro soustavu centralizovaného zásobování teplem
Pro společnost ČEZ Teplárenská provedlo ČVUT UCEEB analýzu, jak nahradit stávající dodávku tepla z parovodu pro soustavu zásobování teplem...
Pomocí digitalizace zrychlíme výrobu montovaných dřevostaveb
Výstupy společného projektu ČVUT UCEEB a firmy RD Rýmařov nazvaného Automation4Timber umožní výrazně zkrátit dobu od prvního kontaktu s...
Naše diagnostika zlepšuje a zlevňuje provoz otopných soustav a vzduchotechnických jednotek
Po několikaleté spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT s firmou Energocentrum Plus, s.r.o., dochází k úspěšné...
Tým FIRSTLIFE ČVUT přiváží z mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 třetí místo v kategorii Comfort
V neděli 26. června skončila mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22. Mezi 16 týmy z Evropy a Asie byl také tým FIRSTLIFE...
Nabízíme řešení pro maximální využití odpadů ze staveb a demolic
Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT podporuje společně se svým průmyslovým partnerem AZS Recyklace odpadu,...
Proběhla první exkurze pro přispěvatele na Vodu ve městě
Přispěvatelé, kteří si při nákupu metodiky Voda ve městě zakoupili na platformě Hithit také terénní exkurzi, se již za přítomnosti...
Ověřili jsme projekt nové školy
V rámci přípravy projektové dokumentace nové základní školy Na Kocínce v pražských Dejvicích zpracovalo ČVUT UCEEB pro Městskou část Praha...
Naše energetická řešení zaujala v Jordánsku
Vedoucí výzkumného týmu pro fotovoltaické systémy ČVUT UCEEB Petr Wolf vystoupil na nejvýznamnějším oborovém jordánském veletrhu SONEX 2022...
Studentský objekt týmu ČVUT byl ve Wuppertalu předán porotě soutěže Solar Decathlon Europe a podroben měření a testům
Studentský tým FIRSTLIFE ČVUT po dvou týdnech velmi intenzivní práce v pátek 3. 6. 2022 ve 13:00 úspěšně předal...
Podílíme se na rozvoji tuzemské komunitní energetiky
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT realizuje projekt na podporu zakládání a provozu energetických komunit v České...
Nenechte si utéct poslední šanci získat Vodu ve městě
Už jenom několik dnů zbývá do konce sbírky na portálu Hithit s cílem vybrat peníze na rozšířený dotisk metodiky Voda ve městě, která se...
Naučte se montovat solární elektrárny
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravilo ve spolupráci s Cechem akumulace a fotovoltaiky dvoudenní školení...
Čeští studenti přepravili do Wuppertalu svůj soutěžní dům
Studentský tým ČVUT v Praze přestěhoval v druhé polovině května v osmi kamionech svůj soutěžní objekt pro Solar Decathlon Europe 21/22...
Řešíme požární bezpečnost speciálních odvodňovacích vpustí
Požární laboratoř ČVUT UCEEB byla přibližně před rokem oslovena společností ACO Industries k.s. s nabídkou spolupráce při...
Náš vědec získal Cenu Wernera von Siemense
Česká pobočka koncernu Siemens udělila již po čtyřiadvacáté ceny pro nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a...
Máme odměny pro zástupce měst, knihkupce, projektanty i úředníky
Na přispěvatele, kteří finančně podpoří dotisk úspěšné metodiky Voda ve městě, čekají zajímavé odměny. Kromě samotné publikace mohou získat...
Pomáháme rozmotat Alzheimerův uzel
Téměř rok připravovali odborníci z ČVUT UCEEB pro Sociální služby města Kroměříž dokument s názvem „Koncepce možností zapojení technických...
Pořádáme workshop pro zájemce o evropské dotace
ČVUT UCEEB zve zájemce o podání přihlášek do rámcového programu Horizon Europe na bezplatný vzdělávací workshop, na němž se mohou seznámit...
Dešťovka je základem každého moderního města
Ve spolupráci ČVUT UCEEB a UJEP IEEP vznikla metodika Voda ve městě, která vzbudila takový ohlas mezi odbornou veřejností a nadšenci do...
Vznikl prototyp modelu udržitelné nástavby kolejí
Na experimentální ploše Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě vznikl model udržitelné nástavby studentských...
Podpořte vydání tištěné metodiky Voda ve městě na Hithit
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT chystá ve spolupráci s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku UJEP...
Připravujeme zdravá okna
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provádí pro společnost WINDOW HOLDING pokusy s cílem prověřit stavebně-fyzikální...
Mikroelektrárna WAVE stála u zrození Opavské Venuše
Obce na Opavsku v souladu se strategií VENUS (Vizí energeticky úsporného regionu) založily komunitní energetické společenství ENERKOM s...
Děkujeme za účast na doprovodném programu ČVUT UCEEB fórum 2022
Děkujeme všem partnerům, kolegům i klientům za vydařený doprovodný program, který se konal v rámci veletrhu Aquatherm Praha 2020. Jsme...
Stali jsme se členy Národní platformy SBToolCZ
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se stalo oficiálním členem orgánu, který provozuje, spravuje a rozvíjí certifikační...
Světelná sauna pomůže léčit duševní nemoci
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a společností Spectrasol vyvíjí...
Slavnostní zahájení stavby soutěžního objektu týmu ČVUT v prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe
V minulém týdnu se v Buštěhradu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) studenti – členové týmu ČVUT v prestižní...
Delegace z oblasti Burgundsko Franche Comté navštívila UCEEB
Členové delegace v čele s viceprezidentem regionu BFC panem Patrickem Molinozem navštívili Univerzitní centrum energeticky efektivních...
Česká republika získala na EXPO v Dubaji cenu za vůbec nejlepší inovaci – za S.A.W.E.R.
Organizátoři Všeobecné světové výstavy udělili České republice cenu za „Nejlepší inovaci“ za technologii, která samostatně vyrábí vodu ze...
Podepsali jsme memorandum o spolupráci s Rochester Institute of Technology v Dubaji
Ředitel ČVUT UCEEB Ing. Robert Jára, Ph.D. spolu s tajemníkem Ing. Jakubem Dytrichem navštívili český pavilon na EXPO 2020 v Dubaji, kde se...
Připravujeme mezinárodní konferenci SHATIS 2022
Společně s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR připravujeme mezinárodní konferenci Structural Health Assesment of Timber...
Vedeme jeden z nejúspěšnějších projektů Interreg Europe
Mezinárodní projekt RESINDUSTRY, zaměřený na využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu, byl vyhodnocen...
Navštivte náš doprovodný program na veletrhu Aquatherm
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pořádá 20. dubna 2022 v rámci mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 2022...
Připravili jsme energetický koncept nové čtvrti v Dolních Počernicích
Výzkumní pracovníci ČVUT UCEEB zpracovali pro Pražskou developerskou společnost analýzu možného energetického řešení bytové nájemní...
Řídíme chod domu podle tržní ceny energie
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT úspěšně vyzkoušelo technologii, která dokáže snížit spotřebu energie i...
Stíníme efektivně
V současnosti je jedním z klíčových aspektů energetické efektivity budov správné stínění přímého slunečního záření. ČVUT UCEEB se...
Pilotní síť energetické účinnosti zahájila činnost
Po vzoru německých sítí energetické účinnosti, kterých jen v Bavorsku aktivně funguje téměř 280, vzniká podobná síť nyní i u nás. První...
Nanovlákna pomohou sbírat pachové stopy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v rámci nového projektu pracuje na zavádění nejnovějších nanotechnologických...
Realizace unikátního dřevěného obvodového pláště Envilop při rekonstrukci SŠ Českobrodská v Praze
Systém Envilop je plně prefabrikovaný lehký obvodový plášť, který vznikl v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze....
ČVUT UCEEB bude prezentovat na semináři Ministerstva pro místní rozvoj
Nejúspěšnější projekt Interreg Europe v ČR RESINDUSTRY bude prezentován na semináři Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který se uskuteční 10. 2....
Česká města letos dostanou chytrý kompas
Nástroj pro podporu rozhodování řídicích pracovníků obcí Smart City Compass, na jehož vzniku se podílelo ČVUT UCEEB, dokončil první fázi...
Testujeme ostrovy klidu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo ve svých laboratořích sérii zkoušek kvality vnitřního prostředí v...
Zkoušíme nový materiál pro Linnaeus university
V rámci spolupráce Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT s Linnaeus university ve Växjö probíhají v buštěhradských...
Studenti připravují soutěžní nástavbu na kolejích Větrník
Tým studentů ČVUT se účastní prestižní mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe zaměřené na udržitelnou, efektivní a inovativní výstavbu...
Přesně vám řekneme, kdy bude svítit
Podívejte se na krátké video našeho výzkumného týmu Fotovoltaické systémy, ve kterém představuje PV Forecast, systém předpovědi slunečního...
Není jedno, co dýcháte
Podívejte se na krátké video našeho výzkumného týmu Elektronické systémy a diagnostika, ve kterém představuje svou činnost a nabízí...
Energeticky plusová čtvrť v Kladně dává ekonomicky smysl
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT představilo závěry předběžné studie proveditelnosti energeticky plusové čtvrti v...
Díky nové síti může ušetřit energie i vaše obec
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí obcím, městům a městským částem bezplatné zapojení do první české sítě...
Sluneční energie od A do Z
Podívejte se na krátké video našeho výzkumného týmu Fotovoltaické systémy, ve kterém představuje svou činnost a nabízí případným partnerům...
Nová fasáda zatopí i ochladí
Ve spolupráci ČVUT UCEEB se společností DEKMETAL s.r.o. vzniká nový tepelně aktivní fasádní prvek, který kromě pasivní ochrany před...
Hydronics 4.0 přináší úspory a méně potíží s vytápěním
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vydalo v roce 2021 dvě metodiky určené hlavně představitelům státní správy a obecní...
Děkujeme za zpětnou vazbu k našim metodikám
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vydalo v roce 2021 dvě metodiky určené hlavně představitelům státní správy a obecní...
Budeme se podílet na mezinárodním projektu DoRES
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT uspělo v mezinárodní výzvě EnerDigit Call 2020, která je zaměřená na podporu výzkumu...
Poslechněte si rozhovor o udržitelnosti a soutěžní nástavbě na kolejích Větrník
K mikrofonu ve studiu TZB-info usedla Eliška Pomyjová z ČVUT UCEEB, aby v pořadu Přesčas hovořila o udržitelném stavění, požadavcích na...
Navázání nové mezinárodní spolupráce s Technickou univerzitou Mnichov
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT navázalo díky mezinárodnímu projektu RESINDUSTRY spolupráci s Technickou univerzitou...
Zabetonovali jsme senzory do mostu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na pilotním projektu s cílem ověřit na novostavbě mostu v obci Staré...
Antonín Lupíšek je v představenstvu CZGBC
Ředitel pro vědu a výzkum ČVUT UCEEB Antonín Lupíšek byl na výroční členské schůzi České rady pro šetrné budovy zvolen za člena jejího...
Dům pro budoucnost brzy oslaví první výročí
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se spolu s dalšími partnery podílelo na stavbě rodinného domu, který svým majitelům...
Podívejte se, co nabízejí naši vědci
Několik výzkumných týmů ČVUT UCEEB natočilo krátká videa, ve kterých představují svou činnost a nabízejí možnosti využití zajímavých...
Toxický vzduch v českých domácnostech často atakuje kritické hodnoty
Developerská společnost JRD provedla měření a vyhodnocení důležitých parametrů kvality mikroklimatu v běžných domácnostech pomocí...
Testujeme MULTIHEAT
V rámci společného výzkumného projektu instalovali výzkumní pracovníci ČVUT UCEEB ve spolupráci s průmyslovým partnerem TECHTRANS PT v...
Unikátní dokument Budiž voda! vstupuje do kin
Výjimečný celovečerní dokument „Budiž voda!“ mapuje vznik českého vynálezu, který má při téměř nulových nákladech získat i na...
Po roce opět rozjíždíme FINERPOL
Zástupci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se znovu zapojili do úspěšného mezinárodního projektu zaměřeného na...
Nekonečné kladení umožňuje vytvořit nosné konstrukce z OSB desek
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností KRONOSPAN OSB na modelech reálné velikosti...
Propojujeme BIM s hodnocením kvality staveb
Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení digitálního modelu BIM a...
Opět jsme otevřeli své dveře veřejnosti
Stejně jako v předchozích letech se Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zapojilo do akce Dny otevřených dveří...
Nanovlákna prokázala výtečné výsledky
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a bankovním...
Malé obce a místní akční skupiny mohou využít naše know-how
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí výhodnou spolupráci malým obcím do 5 000 obyvatel. A to nejen při...
Partneři projektu RESINDUSTRY se sešli ve Španělsku
Zástupci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Štěpánka Holečková a Michal Tobiáš se v rámci mezinárodního...
WAVE využije kaly z písecké čistírny
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončuje instalaci mikroelektrárny WAVE v areálu čistírny odpadních vod v...
Předvedli jsme S.A.W.E.R. ministru zahraničí
Ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Robert Jára během své pracovní návštěvy v Dubaji představil systém...
Experimentujeme s recyklovanými materiály na koupališti v Třešti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s firmami Sedum Top Solution s.r.o. a GreenVille service s.r.o....
Posuzovali jsme Amazon Court a Visionary v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo posouzení dvojice budov společnosti CA IMMO Real Estate Management...
Mezinárodní konference CESB22 hledá partnery
Ve spolupráci s Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem ČVUT připravujeme mezinárodní konferenci Central Europe towards Sustainable...
Testujeme novinku pro měření kvality vnějšího prostředí
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zkouší první funkční prototyp zařízení pro měření kvality vnějšího...
S.A.W.E.R. běží v Dubaji naplno
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT prověřuje možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími...
Zkoušíme fotovoltaický systém pro auta
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT prověřuje možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími...
Pomůžeme obcím mluvit o vodě
Týmy Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem navazují na...
Zkoušeli jsme únosnost dřevobetonových stropních panelů
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se ve spolupráci s akciovou společností Zlínské stavby podílí na vývoji...
Podílíme se na kampani Otevřeně, udržitelně
Mezinárodní projekt RESINDUSTRY při ČVUT UCEEB se podílel ve spolupráci s Komerční bankou na přípravě edukačního videa pro veřejnost...
Připravujeme výzkum skladování energie z udržitelných zdrojů
U příležitosti vyhlášení výzvy „Horizont Europe - Sustainable, secure and competitive energy supply“ uspořádalo Univerzitní centrum...
Zelená střecha roku 2021 nám přinesla uznání odborníků
Budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se představila v osmém ročníku soutěže Zelená střecha roku, v němž získala...
Otestovali jsme využití nanovláken při odhalování virů a bakterií.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyzkoušelo ve svých laboratořích možnosti využití nanovláken při detekci drobných...
Dokončili jsme nástroj pro zkvalitňování veřejné výstavby
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a Národní sítí Zdravých měst (NSZM) ČR...
Připravujeme mezinárodní konferenci CESB22
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov zahájilo ve spolupráci s Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem ČVUT přípravy na...
Vyhodnotili jsme chování elektrického přímotopného vytápění v rodinných domech
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo v rámci smluvního výzkumu pro akciovou společnost SAKUTUS CZ analýzu spotřeby...
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT má nové vedení
Od 1. července 2021 povede Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT na pozici ředitele Ing. Robert Jára, Ph.D. Ředitelem pro vědu a...
Pomáháme nastavit podmínky pro podporu energeticky plusových budov
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vypracovalo na zakázku Státního fondu životního prostředí podkladovou studii pro nastavení...
Dokončili jsme Hydronics 4.0
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT úspěšně završilo projekt Hydronics 4.0 zaměřený na decentralizované prediktivní řízení...
Zapojili jsme se do iniciativy Nový evropský Bauhaus
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se bude podílet na environmentálním, hospodářském a kulturním projektu, který se v rámci...
Uspořádali jsme debatu o městských inovacích
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s městem Kladnem uspořádalo v rámci mezinárodního projektu SPARCS virtuální...
Kvalitní domy odolají i pandemii
ČVUT v Praze se podílelo na vzniku a vývoji metodiky hodnocení resilience bytových domů, navazující na nástroj SBToolCZ (Sustainable Building Tool...
Skladujeme elektřinu prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach vyvinulo a zprovoznilo...
Nová metodika pomůže malým obcím plánovat veřejná prostranství
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vytvořilo průvodce plánováním proměny veřejných prostranství pro představitele menších obcí,...
Stáhněte si průvodce, jak udržitelně hospodařit s dešťovkou ve veřejných prostranstvích
Metodika věnující se udržitelnému nakládání s dešťovými vodami v městském prostředí – to je právě dokončený výsledek dvouleté spolupráce...
Testujeme přítomnost nanovláken pro Celní správu ČR
Celní správa ČR navázala spolupráci s Laboratoří pokročilých nanobiomateriálů ČVUT UCEEB za účelem potvrzení nebo vyvrácení deklarace...
Nové zařízení změří kvalitu vnějšího prostředí
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pracuje na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů...
Náš výzkum pomůže Praze 8 naplánovat modernizaci Palmovky
MČ Praha 8 ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy...
Součástí systému S.A.W.E.R. jsou prototypy hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo solární hybridní kolektory, které jsou určeny k současné produkci tepla a...
Vyvinuli jsme flexibilní stavební systém pro energeticky efektivní bytové domy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo ve spolupráci se společnostmi RD Rýmařov a ŽPSV vývoj prefabrikovaného...
Nový univerzální kotevní prvek je vhodný i pro pasivní domy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností PROPASIV s.r.o. vyvinulo kotevní prvek určený pro přerušení...
Místnosti je možné účinně desinfikovat ozónem
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT experimentálně prověřilo účinnost desinfekce vnitřního prostředí budov ozónem pomocí...
Spolupracujeme s evropskými partnery na Databázi lokálních energetických projektů
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci Evropské spolupráce ve vědeckém a technologickém výzkumu zapojilo do...
Fasáda budoucnosti se jmenuje POWERSKIN+
ČVUT UCEEB se v rámci mezinárodního projektu POWERSKIN+ zaměřuje na vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude...
Náš software pomůže navrhovat bateriová úložiště pro průmysl
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo ve spolupráci se společností AERS softwarový nástroj, který umožňuje navrhovat...
Systém pro výstavbu sendvičových domů na bázi oceli odolal zkušebnímu zatížení
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společnostmi KNAUF Praha, spol. s r. o. a BORABELA s.r.o. provedlo...
Spouštíme naostro systém S.A.W.E.R.
Tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT dorazil do Dubaje, kde dokončuje realizaci technologie S.A.W.E.R. v českém...
Náš diagnostický systém ohlídá budovy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí společně s firmou Energocentrum Plus systém automatické detekce a diagnostiky...
Získali jsme prestižní ocenění
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT obdrželo za svůj technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti hospodaření s...
Zahájen provoz naší nové kogenerační jednotky
V buštěhradském areálu ČVUT UCEEB zahájila dlouhodobý zkušební provoz kogenerační jednotka WAVE 120 na dřevní štěpku, která pokrývá potřebu...
Proměňujeme pražskou Ústřední knihovnu
Městská knihovna v Praze spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT na proměně části interiéru Ústřední...
Naše MAGDA získala dva patenty
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo vývoj mobilního autonomního zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti, které...
Recyklované materiály bude možné použít i na zelené střechy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a partneři z národního centra kompetence CAMEB navrhli a analyzovali koncept...
Nanovlákna přispějí k odhalování zločinců
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a bankovním institutem – AMBIS...
Naše metodika pro hodnocení kvality bytových domů získala certifikaci
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo metodiku pro hodnocení kvality bytových domů z pohledu jejich adaptace na...
Solární komín zvyšuje účinnost přirozeného větrání
Na střeše buštěhradských laboratoří Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT běží v plném provozu solární komín. Toto zařízení...
Inteligentní svítidlo ohlídá kvalitu vnitřního prostředí
Ve spolupráci společnosti Sans Souci a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vzniklo trubkové osvětlovací těleso vybavené...
Nový nástroj usnadní navrhování fotovoltaických systémů budov
Součástí budovy výzkumného centra Innorenew CoE ve slovinském přímořském letovisku Izola je také systém MoistureGuard, který vyvinulo...
Naše čidla střeží před vlhkostí největší slovinskou dřevostavbu
Součástí budovy výzkumného centra Innorenew CoE ve slovinském přímořském letovisku Izola je také systém MoistureGuard, který vyvinulo...
Udělali jsme další krok k výstavbě vícepodlažních dřevostaveb
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci projektu CONAI věnuje problematice využití digitalizace a umělé...
Zabýváme se využitím digitalizace a umělé inteligence ve stavebnictví
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci projektu CONAI věnuje problematice využití digitalizace a umělé...
Zabýváme se možnostmi skladování elektřiny prostřednictvím tepla
Pracovní skupina působící v rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov a Fakulty strojní ČVUT zkoumá problematiku skladování...
Stanovili jsme výztužnou únosnost a tuhost stěnového panelu opláštěného deskami Rigistabil
Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT provedli zatěžovací zkoušku pro ověření únosnosti a tuhosti...
Laboratorně jsme zjistili vlastnosti OSB desek
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo ve spolupráci se společností Kronospan laboratorní měření difuzního odporu...
Mikroelektrárna WAVE 120 získala Ekodesign
Projekt vývoje mikroelektrárny WAVE 120 probíhající v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT se významně přiblížil fázi...
Studie potvrdily, že Česko je světová velmoc v bio-optimalizovaném osvětlení
Vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s odborníky ze...
Dokončujeme metodiku plánování veřejných prostranství
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravuje pro zástupce malých obcí jednoduchý postup, který jim umožní plánovat...
Podílíme se na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu
Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřuje ve spolupráci s kolegy z Manipal University Jaipur možnosti,...
Navrhli jsme změny požadavků dotačního programu OPŽP
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT na základě své studie navrhlo změny kritérií pro podporu novostaveb s vysokou...
Pokračujeme v přípravě systému S.A.W.E.R. na výstavišti v Dubaji
Tým odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v druhé polovině září po delší pauze obnovil práce na instalaci...
Nabízíme stanovení porozity a velikosti nanočástic podle akreditované metody
V rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vznikla nově akreditovaná laboratoř pro stanovení porozity nanovlákenných struktur...
Pracujeme na využití BIM pro hodnocení komplexní kvality budov v rámci životního cyklu
Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení BIM a komplexního hodnocení kvality...
Pracujeme na vývoji nového řešení pro využívání biomasy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se dlouhodobě věnuje zvyšování efektivity využití biomasy. Příkladem je úspěšný...
Zkoumali jsme vlastnosti člověkem vytvořených půd městské zelené infrastruktury
Hlavním cílem projektu řešeného Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT bylo...
Mobiliář Levitee získal titul pro nejlepší inovace
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT uspělo v soutěži podnikatelských záměrů s názvem PARÁDNÍ NÁPAD. Zabodovalo v...
Budova ČVUT UCEEB je součástí výstavy udržitelné architektury
Buštěhradské sídlo Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zastává významnou pozici mezi realizacemi prezentovanými...
Probíhá realizace klinických studií s využitím telemedicínského systému
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na záměru provést pilotní a následně plnohodnotné klinické studie...
Pomocí elektronového mikroskopu analyzujeme stavební materiály
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT využívá elektronový mikroskop (SEM-EDS) k pozorování detailní morfologie a...
Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při...
Vyvíjíme bytovou větrací jednotku s termoelektrickým výměníkem pro řízení teploty vzduchu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pracuje na vývoji bytové větrací jednotky, která umožňuje celoročně řídit...
Pomáháme malým obcím při plánování veřejných prostranství
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT reaguje na poptávku po jednoduchém postupu, který umožní typicky menším obcím...
Pomohli jsme prokázat, že biodynamické světlo pomáhá seniorům
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na unikátním vědeckém experimentu. V jeho rámci bylo v Domově...
Vyvinuli jsme nový systém pro ultracitlivou detekci, identifikaci a dlouhodobé digitální skladování pachových stop pomocí nanovláken
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vytvořilo kvalitativně nový systém pro sběr pachových stop a jejich...
Dokončujeme prototyp čerpadlové jednotrubkové otopné soustavy 4.0
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí prototyp řídicího členu IQ-pump pro čerpadlové jednotrubkové otopné...
Vyvinuli jsme energeticky aktivní lehké obvodové pláště budov
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT od roku 2015 zkoumalo spolu s průmyslovým partnerem SKANSKA, a.s. oblast LOP...
Modelujeme tepelnou degradaci a hoření deskových materiálů na bázi dřeva
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji matematického modelu, který se uplatní v oblasti požární...
Představili jsme výsledky svého výzkumu
Ve čtvrtek 4. června 2020 proběhla konference Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, na které zástupci výzkumných...
Vyvíjíme flexibilní stavební systém pro energeticky efektivní bytové domy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci se společnostmi RD Rýmařov a ŽPSV prefabrikovaný...
Spolupracujeme na výzkumu snižování hluku v průmyslových halách
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo ve spolupráci se společností Saint-Gobain Construction Products CZ...
Testujeme nový snímač oblohy pro předpovídání slunečního osvitu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo snímač oblohy, který v současnosti prochází testováním odolnosti...
Pracujeme na odhlučnění vířivých van na terasách bytových domů
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolupracuje se společností Metrostav při hledání a testování účinného...
Zkoušeli jsme stropní nosníky pro Alzu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na zatěžovacích zkouškách v centrále největšího českého e-shopu...
Naše čidla dostávají nové funkce
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vylepšuje podle požadavků zákazníků senzory pro měření kvality vnitřního...
Vyvíjíme inovativní prefabrikovaný dřevobetonový stropní dílec
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na experimentálním vývoji kompozitního stropního dílce dosahujícího...
Pracujeme na zjednodušení systému S.A.W.E.R.
Do buštěhradských laboratoří ČVUT UCEEB se po šestiměsíčním testování ve Spojených arabských emirátech vrátilo koncem února 2020...
Pokračujeme ve výzkumu zelených fasád pro průmyslové haly
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nadále provádí zkoušky tepelně vlhkostního chování fasád obvodového pláště...
Přispíváme ke snižování emisí oxidu uhličitého v regionech
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT od srpna 2019 spolupracuje s partnery z pěti evropských zemí na projektu Low...
Vyvinuli jsme kombinovaný solární kolektor pro mírné a chladné klimatické pásmo
Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT navrhli, vyrobili a otestovali první prototyp kombinovaného...
Dokončili jsme projekt FINERPOL
Posledním březnovým dnem skončila realizace mezinárodního projektu FINERPOL zaměřeného na finanční nástroje pro energetické renovace...
Spolupracujeme s Kladnem na přípravě energeticky plusové čtvrti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pokračuje společně s městem Kladno v realizaci projektu SPARCS. Cílem je...
Zkoušíme možnosti ochrany dřeva pomocí oxidu titaničitého
Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zkoumají působení oxidu titaničitého na povrch dřeva. Získaná...
Podílíme se na maximálním využití recyklovaných materiálů v rozebíratelných domech
Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vyvinul ve spolupráci s firmou AZS 98, s.r.o. betonové směsi s...
Připravujeme nástroj pro podporu chytrých opatření ve městech
Ve spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov a Fakulty informačních technologií ČVUT vzniká aplikace, která...
Mikroelektrárna WAVE 120 zahájila zkušební provoz
V areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu byl v testovacím režimu spuštěn prototyp zařízení WAVE...
Podílíme se na vzniku aplikací pro lokální energetické systémy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se účastní projektu Next Generation District. V jeho rámci byl v prosinci...
Pracujeme na automatické detekci chyb při provozu technických zařízení budov
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí diagnostické programy, které včas zamezí zvýšení spotřeby energie a...
Mladší sestra systému S.A.W.E.R. se jmenuje MAGDA
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí mobilní autonomní zařízení, které by se mělo vejít na korbu běžné...
Zkonstruovali jsme tichou a účinnou větrací jednotku pro obytné místnosti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo ve spolupráci se společností RECUAIR lokální větrací jednotku, při...
Betonové lavičky Levitee začínají sloužit v pražských ulicích
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo designovou sadu betonového městského mobiliáře s možností instalace...
Spolupracujeme na vylepšení norem pro dřevěné kolíky
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se spolu s Akademií věd České republiky a Mendelovou Univerzitou v Brně...
Šéf české diplomacie navštívil výzkumné centrum ČVUT v Buštěhradu
Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zavítal do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, odkud vědci vypraví na...
Vyvíjíme autonomní fasádní modul
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT již druhým rokem spolupracuje se společností Wieden na výzkumném projektu...
Zapojili jsme se do mezinárodního projektu POWERSKIN+
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji prvků modulárního fasádního systému pro nebytové budovy,...
Světlo ovlivňuje zdraví a vitalitu
V gymnáziu Na Pražačce probíhá dlouhodobý experiment s inovativním osvětlením, které se svými vlastnostmi přibližuje dennímu světlu....
Náš otopný systém získal domácí i zahraniční patenty
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zajistilo v tuzemsku i na celém území Evropské unie a USA patentovou ochranu...
Mikroelektrárna WAVE splňuje nejpřísnější emisní limity
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT změřilo emise znečišťujících látek vznikajících při spalování dřevní štěpky v...
Pracujeme na ztišení vody v bytových domech
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zajistilo v tuzemsku i na celém území Evropské unie a USA patentovou ochranu...
S.A.W.E.R. prošel ostrou zkouškou v poušti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zajistilo v tuzemsku i na celém území Evropské unie a USA patentovou ochranu...
Mapy tepelné zranitelnosti nám ukazují, kde se města přehřívají
V rámci projektu s názvem Voda ve městě: Multidisciplinární přístup k modré a zelené infrastruktuře využívá Univerzitní centrum...
Pomáháme Kladnu k energetické soběstačnosti a uhlíkové neutralitě
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je hlavním partnerem Kladna v rámci prestižního mezinárodního projektu...
Podílíme se na vzniku prvního „smart“ učiliště v Praze
Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se zapojili do modernizace Centra odborné přípravy...
Akustický komfort neodmyslitelně patří ke zdravému bydlení
Hluk a vibrace z okolního prostředí mohou negativně ovlivňovat zdraví uživatelů bytových domů. Mezi nejrušivější patří kročejový...
Získali jsme HR Excellence in Research Award
Evropská komise udělila Českému vysokému učení technickému v Praze ocenění v oblasti lidských zdrojů, které odráží kvalitu prostředí...
Podílíme se na vzniku inteligentního rodinného domu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se spolu s dalšími partnery podílí na stavbě rodinného domu v Omicích u Brna,...
Stropní podhledy ochladí budovy a ušetří energii
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo pomocí počítačových simulací vývoj a hodnocení tepelně aktivních...
Jak poznáme kvalitní úroveň budovy: SBToolCZ
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se zaměřuje na optimalizaci energetických úspor v budovách. U stávajících a...
Pracujeme na betonu z recyklovaného kameniva
České firmy a vědecké instituce se podílejí na vývoji betonu ze stavební suti, který je lacinější a navíc se může pochlubit nižší...
Navrhli a vyhodnotili jsme opatření pro omezení přehřívání nemocničního pavilonu v Hradci Králové
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zpracovalo v první polovině letošního roku studii proveditelnosti omezení...
S.A.W.E.R. po počátečních potížích s elektronikou naplno produkuje vodu
Kontejnerová jednotka S.A.W.E.R. pro získávání vody ze suchého vzduchu v horkém prostředí pouště byla zprovozněna v srpnu 2019 u...
Co nabízíme obcím a městům
Projekty z našich laboratoří se osvědčují i v reálném životě, ale mnoho radnic o těchto možnostech zatím neví. Představujeme proto výběr z...
Moderními metodami proti ztrátám v tepelné rozvodné síti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pracuje v rámci zakázky pro společnost ČEZ Teplárenská na matematickém...
Při přípravách stavby dálničního tunelu jsme využili unikátní metodu měření
Vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci dodávky služeb pro společnost Zakládání staveb podíleli...
Zkoušíme hořlavost obkladových materiálů ve skutečném měřítku
V požární laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT jsme provedli velkorozměrovou zkoušku předstěny z...
U nás se technologie potkávají s lidmi
Na odborné činnosti Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se kromě zástupců mnoha technických profesí podílejí i...
Naše senzory měří kvalitu prostředí v Kladně
Od začátku letošního září jsou na kladenských křižovatkách Pražská – Vodárenská a Petra Bezruče – Cyrila Boudy v provozu venkovní...
Ve Švýcarsku jsme představili českou metodiku pro hodnocení kvality budov
Od začátku letošního září jsou na kladenských křižovatkách Pražská – Vodárenská a Petra Bezruče – Cyrila Boudy v provozu venkovní...
Zkoumáme možnosti zadržování vody v dešťových zahradách
V buštěhradském areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT dlouhodobě sledujeme fungování dvou experimentálních...
Podílíme se na vývoji elektromechanického záložního zdroje pro energetiku
Cílem společného projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a firmy PLOMER Engineering s.r.o. je vyvinout...
Praha 7 navazuje dalšími aktivitami na naši studii proveditelnosti
V minulých letech se Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zapojilo díky spolupráci s IPR Praha a městskou částí...
Přispíváme k lepšímu využití druhotných surovin ve stavebnictví
Budovy na konci své životnosti a použité stavební materiály jsou cenným zdrojem surovin, které mohou plnohodnotně posloužit pro...
Spolupracujeme s Kladnem na plánování energeticky plusové čtvrti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zahájilo spolupráci s Kladnem na projektu SPARCS. Jeho cílem je společně s...
Vyvinuli jsme pec miniFUR pro středněrozměrové požární zkoušky
Požární laboratoř ČVUT UCEEB vyvinula a pravidelně využívá pec miniFUR pro indikativní zkoušky, které výrobcům poskytují důležité...
Zkoušíme zelené fasády pro industriální prostory
V buštěhradských laboratořích Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřujeme od začátku července 2019 chování tří...
Začali jsme v poušti vyrábět vodu ze vzduchu
Vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT spustili v poušti ve Spojených arabských emirátech systém...
Náš systém hlídá halu kladenských Rytířů
Stadion hokejového klubu Rytíři Kladno je technicky zastaralý a neodpovídá soudobým požadavkům. Objekt je pod dohledem statiků...
Testujeme zelené střechy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve svém sídle v Buštěhradu dlouhodobě testuje ve spolupráci se společností...
Při vývoji plánovače tras myslíme i na lidi s omezením pohybu
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se společně s firmou CEDA podílí na vývoji mobilní aplikace pro plánování...
Vyvinuli jsme lehký stavebnicový prvek z betonu
Tým laboratoře kompozitních konstrukcí Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s Technofiber, s.r.o....
Spočítali jsme potenciál pro snížení emisí oxidu uhličitého z provozu českých budov
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo studii potenciálu pro snížení množství emisí oxidu uhličitého z...
Získali jsme diplom pro přelomové šetrné budovy
Buštěhradské sídlo Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se dostalo do TOP 10 přelomových šetrných budov...
S.A.W.E.R. vyrazil k ostrému testu v poušti
Ze sídla Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu byl na cestu do Spojených arabských emirátů vypraven...
Mikroelektrárna WAVE je opět mezi finalisty soutěže E.ON Energy Globe
Také v letošním ročníku soutěže E.ON Energy Globe zaujala odbornou porotu mikroelektrárna WAVE, která již v roce 2015 zvítězila v...
ČVUT UCEEB představuje designový betonový mobiliář Levitee, který umožňuje instalaci inteligentních technologií
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo designovou sadu betonového městského mobiliáře Levitee s možností...
Systém S.A.W.E.R. bude mít premiéru na obranném a bezpečnostním veletrhu ISDEF v Izraeli
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT bude prezentovat systém na získávání pitné vody ze suchého pouštního vzduchu...
O pokojové rostliny se automaticky postará KlimaOkno
Rostliny výrazně zvyšují kvalitu vnitřního prostředí v místnostech. Péče o ně však vyžaduje spoustu času a dalších nákladů, jež jsou...
Podíleli jsme se na vzniku prvního českého bateriového úložiště pro průmysl
Společnost AERS a skupina Fenix Group představily výsledky zkušebního provozu prvního českého velkokapacitního systému na ukládání...
Přijďte nás navštívit během Dnů otevřených dveří fotovoltaických elektráren
Solární asociace již tradičně organizuje Dny otevřených dveří fotovoltaických elektráren. Také letos se připojuje ČVUT UCEEB, s...
Pracujeme na úspornějším otopném systému pro kancelářské budovy
Jednotrubkové otopné soustavy se v dnešní době nacházejí na samotném okraji zájmu českých projektantů, kteří dávají přednost...
Podílíme se na tvorbě aplikace pro multimodální plánování tras
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se společně s firmou CEDA podílí na vývoji mobilní aplikace, která si bere za...
Vyvinuli jsme energetický zdroj pro opravdu téměř nulové budovy
Vývoj pokročilého energetického systému pro zásobování budov s vysokými úsporami energie podpořila Technologická agentura ČR. Kromě...
Představili jsme svou činnost ománskému ministru zahraničí
Během pracovní návštěvy České republiky zavítal ománský ministr zahraničních věcí také na rektorát ČVUT, kde jsme mu prezentovali...
Nabízíme předpověď slunečního osvitu a produkce fotovoltaických elektráren
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí provozovatelům fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť po...
WAVE přinese na trh teplo a elektřinu jen za cenu paliva
Mikroelektrárna WAVE se osvědčila v ostrém provozu. Na základě pozitivních zkušeností nyní její tvůrci z Univerzitního centra...
Větrat se vyplatí řízeně
Problémy s nepříjemným prostředím ve špatně větraných místnostech rychle vyřeší otevření oken. Někdy je to však vykoupeno přívalem...
Podíleli jsme se na nové kuchařce energetických úspor
Příručka Národního centra energetických úspor je určena především starostům a obecním zastupitelům, kterým by měla výrazně usnadnit...
IoT čidla vyvinutá v laboratořích ČVUT UCEEB prošla certifikací
Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03 a zařízení WMR 04 pro dálkový odečet vodoměrů, která v buštěhradských laboratořích...
Inovativní řešení pro subtilní betonové konstrukce
Beton vyztužený nekovovými tkanými výztužemi je inovativním řešením rostoucí poptávky po subtilních betonových prvcích ze strany...
Technologie MORE-CONNECT se připravuje k uvedení na trh
Cílem našeho zapojení do mezinárodního projektu MORE-CONNECT bylo významné zefektivnění rekonstrukcí starších domů postavených v...
Pražské školy měří kvalitu vnitřního prostředí pomocí našich IoT čidel
V několika školách na území městské části Praha 7 se rozběhlo měření kvality vnitřního prostředí pomocí IoT senzorů vyvinutých v...
Pomohli jsme s energetickým konceptem bytového domu podepřeného sochami
V pražském Karlíně by měl během několika let vyrůst bytový dům Nová Invalidovna, který bude ojedinělý jak po umělecké, tak po...
Mikroelektrárna WAVE dodávající elektřinu i teplo míří na trh
Mikroelektrárna WAVE se osvědčila v ostrém provozu a míří na trh. Jako první si ji vyzkoušeli v Mikolajicích na Opavsku, kde...
Tepelný komfort: pokročilé řízení vytápění a chlazení budov 02.11.2018
Odborníci ČVUT UCEEB prezentovali výsledky případové studie o vnímání teplotních podmínek uvnitř budovy. Studie ukazuje, jaký otopný...
Odborníci ČVUT UCEEB monitorovali vibrace v budově Národního muzea během rekonstrukce
Koncem října letošního roku bude po rozsáhlé rekonstrukci veřejnosti znovu zpřístupněná historická budova Národního muzea. Během...
Mozaika – nedoceněný prvek evropské architektury
Muzívní díla jsou jednou z nejstarších forem umění. Jejich historie sahá až k starověkému Orientu a antice. Přesto v české kotlině...
S.A.W.E.R. uhasí žízeň v poušti nejen rostlinám, ale i lidem a zvířatům
Do výroby systému se zapojují i soukromé firmy. Nedávno vědci z ČVUT UCEEB připojili mineralizační jednotku společnosti EuroClean,...
ČSOB podporuje nové trendy v energetice
Oblast tradiční energetiky prochází významnou transformací. Nástup inovativních řešení zásadně mění celý sektor. Československá...
Hodnocení energetických systémů
K hodnocení energetických systémů budov je nutné volit vhodnou metodu. Čím modernější budova s nižším podílem tepla pro vytápění a s...
Chytrá Praha s ČVUT UCEEB
Praha patří mezi světové metropole, které zavádějí technologické inovace k vybudování chytrých měst neboli Smart city. K rozvoji...
Cirkulární ekonomika ve stavebnictví
V Cirkulárním hubu v Kampusu Hybernská dne 20. září proběhla konference na téma cirkulární ekonomika ve stavebnictví. Cílem bylo...
ČVUT UCEEB již rok spolupracuje s Německem na konceptu Energeticky plusových domů
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT si od svého založení klade za cíl pozitivně ovlivňovat kulturu stavitelství v...
ČVUT UCEEB: snímkováním oblohy dokážeme s větší přesností předpovídat intenzitu slunečního ozáření
Odborníci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí speciální zařízení tzv. skyscanner, který snímkuje oblohu a...
Dešťová zahrada může být efektivním řešením sucha a přehřátých měst
Vysoké teploty a extrémní sucha během letního období negativně ovlivňují kvalitu života obyvatel ve městech. Betonové budovy a...
Smart Cities – cesta k maximální kvalitě života s minimální potřebou zdrojů
Chytrá města, neboli Smart Cities, je téma, které už několik let celosvětově ovlivňuje kvalitu života ve městech. Tento koncept se...
Světlo v budovách: důležitá součást nejen zdravého bydlení
Není žádným tajemstvím, že denní světlo a čerstvý vzduch jsou důležité pro zdravý život člověka. Lidé v moderní společnosti tráví...
Odborníci z ČVUT UCEEB monitorují mechanické namáhání mostu za pomocí speciálních senzorů
Nedávná tragédie v severoitalském Janově, způsobená zřícením dálničního mostu, zvedla vlnu otázek o bezpečnosti českých mostů. Na...
Administrativní centrum Fenix dokončilo dvouletý provoz s monitoringem budovy a pokračuje ve spolupráci s ČVUT UCEEB
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dlouhodobě spolupracuje se společností Fenix Group a.s. na konceptu chytrého...
Závěrečná prezentace Ludivine D.: Predikce osvitu s užitím snímkování oblohy
Ve čtvrtek 26.07.2018 na půdě našeho výzkumného centra vystoupila s přednáškou „Predikce osvitu s užitím snímkování oblohy“ (Solar...
Barevné „ultralighty“? Odborníci z ČVUT UCEEB tomu dávají zelenou
Ultralight neboli ultralehké letadlo se vyznačuje především tím, že je určeno pouze pro dvě osoby a drtivá většina těchto strojů se...
Analýza: V budovách úřadů se hospodaří s energií neefektivně
Více než tři čtvrtiny budov vládních institucí v Česku nehospodaří efektivně s energií. Ztráta představuje zhruba půl miliardy korun...
Čeští vědci využívají obnovitelné zdroje energie na výzkumné stanici v Antarktidě
Mendelovou polární stanici na ostrově Jamese Rosse, nedaleko Antarktického poloostrova, už přes deset let provozuje Masaryková...
UCEEB vyvinul systém s velice nízkou spotřebou elektřiny pro téměř nulové budovy
Energetický systém, který UCEEB vyvinul ve spolupráci se společností REGULUS, dokáže zajistit až 80% pokrytí energie z obnovitelných...
Systém na získání vody ze vzduchu S.A.W.E.R.
Unikátní technologie má za úkol proměnit alespoň část suché a horké pouště v zelenou oázu. Projekt, spojuje odborníky z UCEEB a...
Osvětlení ve vysokoškolských učebnách
Přirozené denní světlo zajišťuje optimální světelné prostředí, které je nejvhodnějším světlem pro lidský organismus.
Expo 2020: Solar Air Water Energy Resource (S.A.W.E.R.)
Proměnit suchou a horkou poušť v zelenou krajinu zní v tuto chvíli jako sen nebo pohádka. V praxi by k takové proměně bylo třeba...
Dohoda s Kladnem
Navrhneme revitalizaci tří kladenských ZŠ Uzavřeli jsme dohodu s primátorem města Kladna panem Danem Jiránkem, že v...
Rozšíření kapacity Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě
Ve středu 2. listopadu 2016 proběhlo slavnostní otevření nástavby ZŠ v Buštěhradě.
KIC InnnoEnergy Matchmaking Event
UCEEB prezentuje inovace v Berlíně Naše inovace prezentujeme na berlínském KIC InnoEnergy Matchmaking Event, kde...
Domácnosti si mohou samy vyrábět elektřinu z biomasy. Přelomový vynález pokřtil také místopředseda vlády Pavel Bělobrádek!
K výrobě elektřiny ve vašem domě nebo bytě vám již brzy bude stačit jen dřevo, sláma nebo jiná biomasa. Univerzitní centrum...
Spustili jsme PV Forecast - předpověď slunečního ozáření pro fotovoltaické elektrárny
PV Forecast, služba, která poskytuje předpověď intenzity slunečního ozáření (W/m2) pro libovolný bod v České republice. Předpověď...
MÁME EKOLOGICKÉHO OSKARA!
Zvítězili jsme v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2015 v kategorii Nápad.
Sun River proplouvá Bruselem
Z Bruselu poslala pohlednici loď ing. Miroslava Cinka, pro kterou jsme vyvinuli palubní fotovoltaický systém, díky němuž je...
Naše želízko v ohni na České hlavě 2014
Naše hlava na České hlavě 2014 Kolega Jiří Cigler, který se zabývá MPC - prediktivním řízením budov v RP 5, byl...